CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

TÄVLING 2021

ARRANGÖR OCH DELTAGARE

Arrangören är Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (”Arrangör”)
1. Personuppgiftsansvarig är Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland.
2. Alla deltagare (”Deltagare”) måste ha fyllt 18 år före den 9 juni 2021, ha påbörjat eller slutfört ett utbildningsprogram under läsåret 2020/2021, eller vara engagerade i praktikplatser hos byråer eller tidskrifter under samma period. Bevis på registrering hos utbildningsinstitutionen eller praktikplatsen på byrån/tidskriften och/eller en kopia av studentkortet styrker giltigheten och rätten att delta.
3. Anställda hos arrangören eller dess dotterbolag samt deras familjer, ombud och andra parter som är direkt inblandade i programmet och sponsringen därav får inte delta.
4. Genom att delta i tävlingen Canon Students Digital Development Programme (”tävlingen”) godkänner alla deltagare att bindas av dessa villkor, om inget annat anges skriftligen.

VAD ÄR CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME?

5.1 250 av deltagarna kommer att väljas ut, som är bosatta i ett av länderna som listas nedan eller som remitterats av en lokal Canon-organisation: 


• Albanien 
• Algeriet
• Angola
• Armenien
• Österrike
• Azerbajdzjan
• Bahrain
• Belarus
• Belgien
• Benin
• Bosnien och Hercegovina
• Botswana
• Bulgarien
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Kap Verde
• Centralafrikanska republiken
• Tchad
• Komorerna
• Kroatien
• Cypern
• Tjeckien
• Demokratiska republiken Kongo
• Danmark
• Djibouti
• Egypten
• Ekvatorialguinea 
• Eritrea
• Estland
• Etiopien
• Finland
• Frankrike
• Gabon
• Georgien
• Tyskland
• Ghana
• Grekland
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Ungern
• Ungern
• Iran
• Irak
• Irland
• Israel
• Italien
• Elfenbenskusten
• Jordanien
• Kazakstan
• Kenya
• Saudiarabien
• Kosovo
• Kuwait
• Kirgizistan
• Lettland
• Libanon
• Lesotho
• Liberia 
• Libyen
• Litauen
• Luxemburg
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauretanien 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldavien 
• Montenegro 
• Marocko
• Moçambique
• Namibia
• Nederländerna
• Niger 
• Nigeria
• Nordmakedonien
• Norge
• Oman
• Polen
• Portugal
• Qatar
• Republiken Kongo
• Réunion
• Rumänien
• Ryssland
• Rwanda
• Sankt Helena
• São Tomé och Príncipe
• Saudiarabien
• Senegal
• Serbien
• Seychellerna
• Sierra Leone
• Slovakien
• Slovenien
• Somalia
• Sydafrika
• Sydsudan
• Spanien
• Sudan
• Swaziland
• Sverige
• Schweiz
• Syrien
• Tadzjikistan
• Tanzania 
• Gambia 
• Togo
• Tunisien
• Turkiet
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukraina
• Förenade Arabemiraten
• Storbritannien
• Uzbekistan
• Västsahara
• Yemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 I slutet av granskningen blir de valda deltagarna ”Deltagare” och 250 studenter får delta i Canon Students Digital Development Programme (”Program”). Individuella förberedande portföljgranskningar av branschproffs sker på distans mellan juli och augusti. Mellan den 1 och 4 september 2021 sker de huvudsakliga aktiviteterna för deltagarna, via en digital onlinemiljö, vilket bland annat omfattar:
• Särskilda föreläsningar, presentationer och seminarier
• Portföljgranskningar i grupp som utförs av branschproffs (fotografer, fotoredigerare, intendenter, journalister)
• Möjligheter till nätverkande med representanter från bildredigerings- och mediabranschen introduceras av Canon

5.3 Det officiella och enda språket för programmet är engelska, inga översättningstjänster tillhandahålls, deltagarna behöver ha tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna dra nytta av programmet, nödvändiga verktyg och lämpliga färdigheter för att kunna delta i de digitala onlinesessionerna. 

5.4 Alla deltagare presenteras för relevant Canon-organisation i det lokala landet.

SÅ DELTAR DU

6. Deltagandet är kostnadsfritt. För att gå vidare och bli utvald till att delta i programmet måste deltagarna skicka in sina portföljer via URL-adressen (canon-europe.com/student) mellan den 1 april och 9 juni 2021. Deltagarna måste skicka in en portfölj med upp till två (2) berättelser/projekt, var och en med högst tjugo (20) bilder med bildtext.
7. Deltagarna skickar in ytterligare dokumentation om portföljen (PDF) som är relevant för berättelsen/projektet eller deras studier, bland annat:
• Biografi
• Motivering till deltagande i programmet
• Om tillämpligt, ett brev med rekommendationer från lärare/skola/byrå/tidskrift
• Student-ID eller bekräftelse från skolan/universitetet (eller aktuell byrå/tidskrift för praktiken) som styrker registreringen under läsåret 2020/2021.

8. Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag eller ansökningar som mottagits efter slutdatumet den 9 juni 2021, kl. 23:59 (GMT) är inte berättigade att delta i programmet.
Endast de utvalda deltagarna uppmanas att tillhandahålla följande mellan den 18 och 30 juni 2021:
• Bekräftelse på deltagande i programmet
• Bild på passet eller ID-kortet i syfte att verifiera deltagarens ålder.

Om deltagarna inte bekräftar deltagandet eller inte tillhandahåller den dokumentation som krävs före den 30 juni 2021 förfaller rätten till deltagande i programmet.

ANSÖKNINGSKRAV

9. Alla bilder måste vara originalbilder och tagna av deltagaren.

10. De bilder/bidrag som skickas in av deltagarna får inte innehålla:

i. något som på något sätt kan anses vara olagligt eller inkräkta på tredje parts rättigheter

11. Deltagarna samtycker även till att bli kontaktade av arrangören och dess anställda vid administration av tävlingen eller i händelse av att arrangören önskar diskutera eventuell annan användning av bilden som skickats in till tävlingen.

12. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga eller oläsliga bidrag eller bidrag som på andra sätt inte uppfyller ovanstående krav.

GARANTI

13. Genom att skicka in sitt bidrag garanterar deltagaren att: 
1. Deltagaren är ensam upphovsman till bilderna 
2. Deltagaren äger rättigheterna till bilderna 
14. Arrangören garanterar att:
1. De ska agera inom ramen för de rättigheter som beviljas i enlighet med dessa villkor
2. Arrangören kanske vill använda ditt namn och utvalda bilder för annonsering, marknadsföring och reklam för Canon, Student Digital Development Programme och andra utbildningsinitiativ från Canon utan extra kompensation. I sådana fall kommer arrangören att kontakta deltagaren för att begära deltagarens samtycke i enlighet med klausul 11. Sådant samtycke får inte nekas på orimlig grund.

URVAL

15. Efter sista ansökningsdatum, den 9 juni 2021, kommer en oberoende panel bestående av Canon-anställda eller andra branschexperter att välja ut vilka deltagare som får delta i Canon Students Digital Development Programme 2021. De inskickade bidragen granskas utifrån portföljens dokumentärmässiga och berättande karaktär, äkthet, berättelse, biografi, motivationsredogörelse, presentationsbrev samt portföljens övergripande kvalitet.

16. Kvalificerade deltagare med godkända ansökningar väljs ut och meddelas om resultatet av granskningen före den 30 juni 2021.

PRIS

17. De utvalda studenterna – deltagarna – får delta i Canon Student Digital Development Programme och får möjligheten att delta i särskilda föreläsningar, få portföljrecensioner och samarbeta med branschproffs i ett digitalt onlineformat (”Priset”).

18. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera deltagarnas namn, stad och land eller att publicera prisöverlämningar efter programmets slut. Om deltagaren inte vill att sådan information ska publiceras måste han/hon meddela arrangören vid tidpunkten för ansökningen.

19. Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om det pris som erbjuds inte är tillgängligt på grund av force majeure förbehåller sig arrangören rätten att ändra programmet.

20. Arrangören får inte bryta mot dessa villkor eller hållas ansvarig för förseningar i utförandet av eller underlåtenhet att utföra några av sina skyldigheter enligt dessa villkor om sådana förseningar eller fel uppstår till följd av händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brand, översvämning, pandemisk embargo, krig, krigshandlingar (oavsett om krig förklarats eller inte), terrorattacker, uppror, upplopp, civila oroligheter, strejk, lockout eller annan arbetsstörning, force majeure-agerande, utelämnanden eller förseningar vid agerande av någon statlig myndighet (”Force Majeure”).
21. När de deltagande studenterna väljs ut måste de göra sig tillgängliga att delta i 2021 års upplaga av Canon Students Digital Development Programme under 1–4 september 2021. 
22. Alla ansökningar som avslås eller inte bekräftas kan erbjudas till andra deltagare efter arrangörens eget gottfinnande.

PERSONUPPGIFTER

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagarna. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.
24. Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sv-SE.

FRISKRIVNINGAR

25. Arrangören förbehåller sig rätten att vägra belöna ett bidrag eller att återkalla det fulla värdet av ett pris om arrangören anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna tävling.

26. Arrangören kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna tävling. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar arrangörens ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av arrangörens anställda eller leverantörer.

27. I händelse av en tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av reglerna för tävlingen, är arrangörens chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.
28. Alla skatter eller avgifter som påförs av lokala myndigheter för en enskild deltagare till följd av att deltagaren deltar i programmet ska kompenseras av arrangören (eller dess lokala dotterbolag, i förekommande fall).

JURISDIKTION

29. Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Amsterdam.

Version I, uppdaterad den [8 mars 2021]

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om olika typer av utrustning och verktyg som kan hjälpa dig att gå från student till proffs.