Hur skriver jag ut från min Apple-enhet till min PIXMA-skrivare?

Använd den här guiden för att få hjälp när du skriver ut från din Mac eller iOS-enhet (iPad, iPhone eller iPod Touch) till PIXMA-skrivare kompatibla med AirPrint.

AirPrint skriver ut fotografier, e-post, webbsidor och dokument direkt från Mac och iOS-enheter utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara. Välj bara en AirPrint-skrivare och skriv ut.

För att kunna använda AirPrint måste du ha en AirPrint-kompatibel PIXMA-skrivare och en av följande Apple-enheter:
Mac

 • OS X 10.7 (Lion) eller senare
 • MacOS

iOS (med version 4.2 och senare)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Apple-enheten och PIXMA-skrivaren som du vill använda måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk (även kallat WLAN). I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.

Skriva ut med en iOS-enhet

Observera att följande skärmdumpar har tagits med en iPhone med iOS11.3. Layouten kan skilja sig något från det du ser beroende på vilken enhet och version av iOS du har installerat, men funktionerna är desamma.

 1. Kontrollera att din Canon PIXMA-skrivare är påslagen och ansluten till samma trådlösa nätverk (även kallade WLAN) som din Apple-enhet.
  I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 2. Från en app på enheten trycker du på antingen [ , eller ] (beroende på vilken version av iOS du har installerat) för att visa menyalternativen. Navigera sedan till och tryck på ikonen [Print/Skriv ut].
 3. Från [Printer Options/Skrivaralternativ] väljer du den PIXMA-modell som du vill använda.
  (i det här exemplet använder vi TS9100-serien).  Obs! Se till att du befinner dig inom räckvidden för din skrivare. Alla AirPrint-aktiverade skrivare inom räckvidden visas.


 4. Välj antal kopior och andra alternativ om det behövs (dubbelsidiga utskrifter, färginställningar och pappersformat) och klicka sedan på [Print/Skriv ut] för att starta utskriften.

Viktigt:

Vissa appar stöder inte AirPrint och då visas eventuellt inte vissa skrivaralternativ. Om du inte har åtkomst till skrivaralternativen i en app kan du inte skriva ut från den appen.

Obs!

Skrivaralternativ kan variera beroende på appen och skrivaren som du använder. Vanligtvis när du trycker på Skriv ut och väljer ett modellnamn innehåller skrivaralternativen upp till följande fyra alternativ:

 • Skrivare: Välj en modell som kan användas i det trådlösa nätverket eller WLAN-nätverket
 • Kopior: Välj antal kopior
 • Dubbelsidig utskrift: Om modellen stöder dubbelsidig utskrift kan du välja På eller Av
 • Räckvidd: Sidintervallet kan endast användas med särskilda appar och filtyper (t.ex. PDF-filer)
 • Färg: Välj [Black & White/Svartvitt] för svartvita utskrifter.
 • Pappersformat: För PIXMA-modeller som lanserades före andra halvåret 2016 väljs pappersformatet automatiskt beroende på vilken app som används på Apple-enheten och i vilket område AirPrint används.
  När Apples fotoapp används är standardpappersformatet 4 × 6 tum (KG).
  När dokument skrivs ut från Apples webbläsare Safari blir standardpappersformatet i Europa A4.
  Skrivare som släppts efter 2016 använder det pappersformat som är inställt direkt på skrivaren (genom manöverpanelen).

Viktigt:
Din app kan ha stöd för olika pappersformat

Om du har problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du se avsnittet om felsökning i den här handboken.

Skriv ut med AirPrint på en Mac (skärmdumparna har tagits från MacOS 10.14.5)

Utseendet/layouten på skärmen kan skilja sig något beroende på vilken version av operativsystemet som är installerat, men funktionerna är desamma.

 1. Kontrollera att din Canon skrivare är påslagen och ansluten till samma trådlösa nätverk (även kallade WLAN) som din Mac.
 2. Dubbelklicka på ikonen "Systempreferenser" eller välj Apple-menyn > Systempreferenser.
 3. Klicka på ikonen Skrivare och scannrar. 4. Klicka på symbolen +. 5. Välj den AirPrint-skrivare du vill lägga till och klicka på "Lägg till".
  (i det här exemplet har vi valt TS9100-serien). 6. Den valda skrivaren läggs till i listan med skrivare.  Om du har problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du se avsnittet om felsökning i den här handboken.
 7. När den är tillagd använder du AirPrint-skrivaren i ett program genom att klicka på Fil och sedan Skriv ut. 8. När den nyligen tillagda skrivaren är vald anger du de nödvändiga inställningarna (kopior etc.) och klickar på "Skriv ut".

Kontrollera utskriftsstatusen

Under en utskrift visas ikonen [Print Centre/Utskriftscenter] i listan med nyligen använda appar som kan användas för att kontrollera utskriftsförloppet.

 1. För att visa listan över senast använda appar trycker du två gånger på knappen [Home/Hem] på Apple-enheten (på iPhone X sveper du uppåt från skärmens nederdel och pausar).
  Ikonen [Print Center/Utskriftscenter] visas.
 2. Markera jobbet som visas för att se en sammanfattning av utskriften.  Obs! Utskriftscenter är endast tillgängligt medan utskrift pågår.

Ta bort ett utskriftsjobb

Om du vill ta bort ett utskriftsjobb med AirPrint använder du någon av följande två metoder:

 1. Från skrivaren: Om skrivaren har en LCD-skärm ska du använda manöverpanelen för att avbryta utskriftsjobbet.
  Om skrivaren inte har LCD-skärm trycker du på knappen [Stop/Stoppa] på enheten så avbryts utskriften.

 2. Från en iOS-enhet: Tryck på knappen [Home/Hem] två gånger (på iPhone X sveper du uppåt från skärmens nederdel och pausar) och tryck på ikonen [Print Center/Utskriftscenter] för att visa [Print Summary/Utskriftssammanfattning] som på bilden nedan. 3. På skärmen Utskriftssammanfattning kan du trycka på [Cancel Printing/Avbryt utskrift] och avbryta aktuell utskrift.
  Om du har problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du se avsnittet om felsökning i den här handboken.

Hur scannar jag till en Mac-dator från en multifunktionell PIXMA-skrivare eller LiDE-scanner med hjälp av AirPrint?

För scanning av dokument med hjälp av mac följer du stegen nedan:

 1. Klicka på [Apple] -menyn. 2. Klicka sedan på [System Preferences/Systeminställningar]: 3. Klicka på [Printers & Scanners/Skrivare och scannrar]: 4. Klicka på [Scan/Scanna] och sedan på [Open Scanner/Öppna scanner]: 5. I fönstret Scanner klickar du på [Show Details/Visa detaljer]: 6. Efter att översiktsscanningen är slutförd kan du ändra inställningar efter behov och sedan klicka på [Scan/Scanna]:

Felsökning av AirPrint (iOS)

Om du inte kan se din AirPrint-skrivare i listan:

 • Se först till att PIXMA-skrivaren är kompatibel med AirPrint genom att klicka här.
 • När du har slagit på skrivaren kan det ta några minuter innan skrivaren kan kommunicera via ett trådlöst nätverk (eller WLAN). Bekräfta att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och prova sedan att skriva ut igen.
  I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Om Bonjour-tjänsten på skrivaren är avaktiverad går det inte att använda AirPrint. Bonjour-tjänsten är aktiverad som standard på fabriken. Den bör därför vara aktiverad såvida du inte gjort tidigare ändringar. Du kan kontrollera statusen för Bonjour-tjänsten på skrivaren genom att skriva ut information om nätverksinställningar. Hur du gör varierar beroende på modell, så läs i användarhandboken för att få anvisningar. Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.
 • Kontrollera att iOS-enheten har den senaste versionen av iOS och att appen du skriver ut från är den senaste versionen. Se Apples supportwebbplats för mer information.
 • En del äldre PIXMA-modeller kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran innan AirPrint kan användas. Se till att skrivaren har den senaste programvaran installerad. Mer information om hur du uppdaterar den inbyggda programvaran finns i användarhandboken för din produkt. Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om dokumentet inte skrivs ut ska du kontrollera följande:

 • Kontrollera att skrivaren är ansluten till samma trådlösa nätverk (eller WLAN) som iOS-enheten. I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med papper och bläck.
 • Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att ingen felkod eller något meddelande visas. Om en felkod eller ett meddelande visas tittar du på vår sida med felkoder och meddelanden för PIXMA.
 • Om problemet kvarstår kan du försöka skriva ut med hjälp av en dator och kontrollera om dokumentet kan skrivas ut normalt på skrivaren eller inte. Om dokumentet inte kan skrivas ut kan du läsa om din modell i användarhandboken.
  Du kan hämta användarhandboken genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

  Om du fortfarande har problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

Felsökning av AirPrint (Mac)

Om du inte kan se din AirPrint-skrivare i listan:

 • Se först till att PIXMA-skrivaren är kompatibel med AirPrint genom att klicka här.
 • När du har slagit på skrivaren kan det ta några minuter innan skrivaren kan kommunicera via ett trådlöst nätverk (eller WLAN). Bekräfta att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket (eller WLAN) och prova sedan att skriva ut igen. I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Om Bonjour-tjänsten på skrivaren är avaktiverad går det inte att använda AirPrint. Bonjour-tjänsten är aktiverad som standard på fabriken. Den bör därför vara aktiverad såvida du inte gjort tidigare ändringar. Du kan kontrollera statusen för Bonjour-tjänsten på skrivaren genom att skriva ut information om nätverksinställningar. Hur du gör varierar beroende på modell, så läs i användarhandboken för att få anvisningar. Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.
 • Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna installerade för ditt operativsystem.
 • En del äldre PIXMA-modeller kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran innan AirPrint kan användas. Se till att skrivaren har den senaste programvaran installerad. Mer information om hur du uppdaterar den inbyggda programvaran finns i användarhandboken för din produkt. Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om dokumentet inte skrivs ut ska du kontrollera följande:

 • Kontrollera att skrivaren är ansluten till samma trådlösa nätverk (eller WLAN) som din Mac. I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med papper och bläck.
 • Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att inget felmeddelande visas. Om en felkod eller ett meddelande visas tittar du på vår sida med felkoder och meddelanden för PIXMA.


 • Om du fortfarande har problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

Kompatibla PIXMA-skrivare

Här hittar du listan med PIXMA-skrivare som är kompatibla med Apple AirPrint.Tänk på att om din PIXMA-modell inte finns med på listan är den inte kompatibel med Apple AirPrint.

Mer information finns under våra Vanliga frågor och svar när du väljer din produkt från listan ovan. Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du även kontakta oss för att få hjälp.iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Du kanske också behöver ...

Feedback