På den här sidan får du information om hur du använder Apple AirPrint för att skriva ut trådlöst från din iPad, iPhone eller iPod touch till en Canon PIXMA-skrivare.
AirPrint skriver ut fotografier, e-post, webbsidor och dokument direkt från en iPad, iPhone och iPod touch utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara. Välj bara en AirPrint-skrivare och skriv ut.

För att kunna använda AirPrint måste du ha en Apple AirPrint-kompatibel PIXMA-skrivare och en av följande Apple-enheter med Apples operativsystem iOS.

 • Alla iPad-modeller
 • iPhone 3GS eller senare
 • 3:e generationens iPod touch eller senare

Apple-enheten och PIXMA-skrivaren som du vill använda måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk (även kallat WLAN). I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.

Skriva ut på en iOS-enhet

Obs! De flesta av följande skärmbilder har tagits med en iPhone med iOS7. Layouten kan skilja sig något från det du ser beroende på vilken enhet och version av iOS du har installerat, men funktionerna är desamma.

 1. Kontrollera att din Canon PIXMA-skrivare är påslagen och ansluten till samma trådlösa nätverk (även kallade WLAN) som din Apple-enhet.
  I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 2. Från en app på enheten trycker du på antingen [ Picture_icon1 , Picture_icon2 eller Picture_icon3 ] (beroende på vilken version av iOS du har installerat) för att visa menyalternativen. Tryck sedan på ikonen [Skriv ut].

  Picture_iPhone (iOS7)1

  Picture_iPad (iOS6)1

 3. Från [Skrivaralternativ] väljer du den PIXMA-modell som du använder.

  Picture_iPhone (iOS7)2

  Obs! Se till att du befinner dig inom räckvidden för din skrivare. Alla AirPrint-aktiverade skrivare inom räckvidden visas.


 4. Välj antal kopior, aktivera dubbelsidig utskrift om så önskas och när du är klar trycker du på [Skriv ut] för att börja skriva ut.

  Picture_iPhone (iOS7)3

Viktigt:

Vissa program stöder inte AirPrint och då visas eventuellt inte skrivaralternativen. Om du inte har åtkomst till skrivaralternativen i en app kan du inte skriva ut från den appen.

Obs!

Skrivaralternativ kan variera beroende på appen och skrivaren som du använder. Vanligtvis när du trycker på Skriv ut och väljer ett modellnamn innehåller skrivaralternativen upp till följande fyra alternativ:

 • Skrivare: Välj en modell som kan användas i det trådlösa nätverket eller WLAN-nätverket
 • Kopior: Välj antal kopior
 • Dubbelsidig utskrift: Om modellen stöder dubbelsidig utskrift kan du välja På eller Av
 • Räckvidd: Sidintervallet kan endast användas med särskilda appar och filtyper (t.ex. PDF-filer)


Pappersformat

Med AirPrint ställs pappersformatet in automatiskt efter den app som används på Apple-enheten och den region där AirPrint används.
När Apples fotoapp används är standardpappersformatet 4 × 6 tum (KG).
När dokument skrivs ut från Apples webbläsare Safari blir standardpappersformatet i Europa A4.

Viktigt:
Viktigt! Din app kan ha stöd för olika pappersformat

Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få hjälp.


Kontrollera utskriftsstatusen

Under en utskrift visas ikonen för [Utskriftscenter] i listan med nyligen använda appar som kan användas för att kontrollera utskriftsförloppet.

 1. För att visa listan över senast använda appar trycker du på knappen [Hem] på Apple-enheten två gånger. Ikonen [Utskriftscenter] visas längst ned på skärmen [Hem].

  Picture_iPad (iOS6)iPhone (iOS7)

  Obs! Utskriftscenter är endast tillgängligt medan utskrift pågår.


 2. Tryck på ikonen för [Utskriftscenter] för att visa [Utskriftssammanfattning].

Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få hjälp.


Ta bort ett utskriftsjobb

Om du vill ta bort ett utskriftsjobb med AirPrint använder du någon av följande två metoder:

 1. Från skrivaren : Om skrivaren har en LCD-skärm ska du använda manöverpanelen för att avbryta utskriftsjobbet.
  Om skrivaren inte har en LCD-skärm trycker du på knappen [Stoppa] på enheten för att avbryta utskriftsjobbet.

 2. Från en Apple-enhet: Tryck på knappen [Hem] två gånger och tryck på ikonen [Utskriftscenter] för att visa [Utskriftssammanfattning] enligt bilden nedan.

  Picture_iPhone (iOS7)4

 3. På skärmen [Utskriftssammanfattning] kan du sedan trycka på [Avbryt utskrift] för att avbryta det aktuella utskriftsjobbet.

Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få hjälp.


Felsökning av AirPrint

Om du inte kan se din AirPrint-skrivare i listan:

 • När du har slagit på skrivaren kan det ta några minuter innan skrivaren kan kommunicera via ett trådlöst nätverk (eller WLAN). Bekräfta att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och prova sedan att skriva ut igen.
  I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Om Bonjour-tjänsten på skrivaren är avaktiverad går det inte att använda AirPrint. Kontrollera LAN-inställningarna för skrivaren och aktivera Bonjour-tjänsten (Bonjour-tjänsten är aktiverad som standard på fabriken).
  Du kan kontrollera statusen för Bonjour-tjänsten på skrivaren genom att skriva ut information om nätverksinställningar. Hur du gör varierar beroende på modell, så läs i användarhandboken för att få anvisningar. Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.
 • Kontrollera att iOS-enheten har den senaste versionen av iOS och att appen du skriver ut från är den senaste versionen. Följ anvisningarna på Apples supportwebbplats.
 • En del modeller kräver en uppgradering av den inbyggda programvaran innan AirPrint kan användas. För att verifiera att din AirPrint-kompatibla PIXMA-skrivare har den senaste versionen av den inbyggda programvaran installerad skriver du ut ett testmönster för munstyckena enligt beskrivningen i användarhandboken.
  Om du inte har användarhandboken kan du hämta en genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

  Picture_tab5-1

  Jämför om versionen på testmönstret för munstycken stämmer överens med den senaste släppta inbyggda programvaran på Canons supportwebbplats genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter och sedan välja "Inbyggd programvara".

  Om ingen version syns på utskriften måste skrivarens inbyggda programvara definitivt uppdateras. Du kan hämta den senaste inbyggda programvaran genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter och sedan välja "Inbyggd programvara".

Om dokumentet inte skrivs ut ska du kontrollera följande:

 • Kontrollera att skrivaren är ansluten till samma trådlösa nätverk (eller WLAN) som iOS-enheten. I våra installationshandböcker för trådlös PIXMA-anslutning kan du få hjälp med att ansluta din PIXMA-skrivare.
 • Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med papper och bläck.
 • Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att ingen felkod eller något meddelande visas. Om en felkod eller ett meddelande visas tittar du på vår sida med felkoder och meddelanden för PIXMA.
 • Om problemet kvarstår kan du försöka skriva ut med hjälp av en dator och kontrollera om dokumentet kan skrivas ut normalt på skrivaren eller inte. Om dokumentet inte kan skrivas ut kan du läsa om din modell i användarhandboken.
  Du kan hämta användarhandboken genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.


Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du kontakta oss för att få hjälp.


Kompatibla PIXMA-skrivare

Här hittar du listan med PIXMA-skrivare som är kompatibla med Apple AirPrint.

Tänk på att om din PIXMA-modell inte finns med på listan är den inte kompatibel med Apple AirPrint.

Mer information finns under våra Vanliga frågor och svar när du väljer din produkt från listan ovan. Om du har några problem med PIXMA-skrivaren när du använder Apple AirPrint kan du även kontakta oss för att få hjälp.

iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Feedback

Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

Delta i vår undersökning Nej tack