Warranty_Page_Image

Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon PTZ-fjärrkameror för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där PTZ-fjärrkamerorna köptes. Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig. Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Erbjudandet för tjänsten är:

 

Inskicksservice

 

Canon PTZ-fjärrkameror avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien (”territoriet”), omfattas av Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya PTZ-fjärrkameran visar sig vara defekt inom garantiperioden. 

 

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera PTZ-fjärrkameran till ett Canon-auktoriserat servicecenter.
Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

 

VillkorInskicksservice

Canon garanterar att maskinvaran i denna PTZ-fjärrkamera ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls kostnadsfritt tjänster för reparation genom inskick på ett Canon-auktoriserat servicecenter i ett medlemsland.
Denna inskicksservice gäller Canon-produkter som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt Schweiz och Storbritannien.
Denna kostnadsfria tjänst kan endast erhållas mot uppvisande av originalfakturan/kvittot som utfärdats till slutkunden av säljaren.
Canon förbehåller sig vidare rätten att ersätta en defekt PTZ-fjärrkamera med en annan likvärdig PTZ-fjärrkamera av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, i stället för att reparera den defekta produkten.

1. Garantiperiod
Garantin gäller i 1 år från inköpsdatum, vilket framgår av inköpsbeviset. Utöver den här standardgarantin på 1 år är en 1 års utökad garanti tillgänglig när du registrerar din produkt.

2. Erhålla garantiservice
Garantiservice är endast tillgänglig i Canon-auktoriserade servicecenter.
Eventuella kostnader för säker transport av PTZ-fjärrkameran till och från ett Canon-auktoriserat servicecenter betalas av slutkunden. Om PTZ-fjärrkameran flyttas till ett land som inte är medlem i Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror måste PTZ-fjärrkameran returneras för reparation till det land där den köptes för att denna garanti ska kunna utnyttjas.

3. Medlemmar i Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror
Medlemmar i den europeiska garantin för Canons PTZ-fjärrkameror är de länder där inskicksservice kan utnyttjas.
Kontakta relevant medlem i garantin för PTZ-fjärrkameror om du vill ha mer information om garantin.

4. Begränsningar

Denna garanti omfattar inte följande:

 • Förbrukningsartiklar (batteri). 
 • Eventuell relaterad programvara. 
 • Delar som utsätts för slitage samt tillbehör (t.ex. batterier, fjärrkontroll, fästen) som används med den här produkten.
 • Defekter orsakade av modifieringar som utförts utan Canons godkännande eller reparationer/modifieringar/rengöring som utförts vid ett servicecenter som inte är auktoriserat av Canon. 
 • Kostnader som uppkommit av Canon-auktoriserade servicecenter vid anpassningar och modifieringar av en PTZ-fjärrkamera för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa PTZ-fjärrkameran som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten. 
 • Skador uppkomna av det faktum att en PTZ-fjärrkamera inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.
Reparationsservice under garantin ingår inte om skador eller defekter har orsakats av:
 • Olämplig användning, d.v.s. hantering av produkten som inte är i linje med användarhanteringen eller användarhandboken, överdriven användning (detaljerade information finns i användarhandboken), inklusive, men utan begränsning till, felaktig förvaring, fall, kraftiga stötar, korrosion, smuts, vatten eller sandskador. 
 • Skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med din specifika Canon PTZ-fjärrkamera bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, originalprogramvara eller originalförbrukningsartiklar från Canon, eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning. 
 • Anslutning av PTZ-fjärrkameran till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon. 
 • Otillräcklig emballering av PTZ-fjärrkameran när du returnerar den till ett Canon-auktoriserat servicecenter. 
 • Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.

Garantireparationer under denna garanti omfattar inte regelbundna kontroller eller annan standardservice av PTZ-fjärrkameror.

5. Övrigt

Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för PTZ-fjärrkameran inte finns i lager i reparationslandet.
Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti.
När du returnerar en PTZ-fjärrkamera för garantiservice måste du paketera den omsorgsfullt, försäkra den, bifoga inköpskvittot och en beskrivning av felet.

 

Vanliga frågorF: Vilken garanti gäller för Canons PTZ-fjärrkameror som är köpta inom Europa?

S: Canon kan generellt sett erbjuda den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror köpta i: – Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Se fullständiga villkor för den här garantin.

F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon? 

S: I europeiska länder som erbjuder garantin för PTZ-fjärrkameror innehåller varje produktförpackning i allmänhet ett kort om den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror. Det ser ut ungefär som i följande exempel:

 

F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min europeiska garanti?

S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror. Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga.

F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en reparation enligt den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror?

S: Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för PTZ-fjärrkameran i fråga. Det kan hända att vissa kampanjgarantierbjudanden ställer ytterligare krav, så läs de särskilda villkoren för eventuella kampanjerbjudanden (om tillämpligt).

F: Hur länge gäller en typisk europeisk garanti för PTZ-fjärrkameran från Canon?

S: I allmänhet är garantiperioden för Canons PTZ-fjärrkameror 1 år.

F: Om jag köper en Canon PTZ-fjärrkamera utanför de länder där Canon erbjuder den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror, kommer min PTZ-fjärrkamera då fortfarande att omfattas av den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror om jag är bosatt i ett av de länder där den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror erbjuds?

S: I allmänhet omfattas produkterna av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om slutkunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen. Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner.

F: Erbjuder Canon något kampanjerbjudande för PTZ-fjärrkameror?

S: Ja. Canon erbjuder för närvarande en 1 års utökad kampanjgaranti efter registrering.
Mer information om krav och de specifika villkoren för kampanjerbjudandet finns på vår sida Utökad garanti för PTZ

 

KontaktuppgifterTabellen nedan listar de länder som erbjuder Canons europeiska PTZ-garanti. Se de fullständiga villkoren för Canons europeiska PTZ-garanti för mer information.

Du hittar kontaktinformation för varje land nedan.

Land Kontaktuppgifter till kundtjänst
Österrike +43 1 360 277 45 67

Canon Österrike
Belgien +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederländska)
Canon Belgien (franska)
Bulgarien Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgarien
Cypern +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Tjeckien +420 296 335 619

Canon Tjeckien
DANMARK +45 70 20 55 15

Canon Danmark
Estland +372 630 0530

overall@overall.ee

Övergripande
Finland +358 (020) 366 466
(Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)

Canon Finland
Frankrike +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike
Tyskland 069 2999 3680

Canon Tyskland
Grekland Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Grekland
Ungern +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungern
Island +354 533 34 11

Beco
Irland +353 16 990 990

Canon Ireland
Italien +39 02 3859 2000

Canon Italien
Lettland +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litauen +370 5 239 5510

Orgsis
Luxemburg +352 27 302 054

Canon Luxemburg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norge +47 23 50 01 43

Canon Norge
Polen +48 22 583 4307

Canon Polen
Portugal +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Rumänien +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Rumänien
Slovakien +421 (0)250 102 612

Canon Slovakien
Slovenien (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spanien +34 91 375 45 55

Canon Spanien
Sverige +46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige
Schweiz +41 22 567 58 58

Canon Schweiz (franska)
Canon Schweiz (tyska)
Nederländerna +31 (0)20 721 91 03

Canon Nederländerna
Storbritannien +44 (0)207 660 0186

Canon UK

Du kanske också behöver ...

Feedback