Warranty_Page_Image

Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon PTZ-fjärrkameror för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där PTZ-fjärrkamerorna köptes. Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig. Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Erbjudandet för tjänsten är:

 

Inskicksservice

 

Canon PTZ-fjärrkameror avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien (”territoriet”), omfattas av Canons europeiska garanti för PTZ-fjärrkameror. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya PTZ-fjärrkameran visar sig vara defekt inom garantiperioden. 

 

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera PTZ-fjärrkameran till ett Canon-auktoriserat servicecenter.
Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska garantin för PTZ-fjärrkameror ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

 

VillkorInskicksservice

Canon garanterar att maskinvaran i denna PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls kostnadsfritt tjänster för reparation genom inskick på ett Canon-auktoriserat servicecenter i ett medlemsland.
Denna inskicksservice gäller Canon-produkter som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt Schweiz och Storbritannien.
Denna kostnadsfria tjänst kan endast erhållas mot uppvisande av originalfakturan/kvittot som utfärdats till slutkunden av säljaren.
Canon förbehåller sig vidare rätten att ersätta en defekt PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet med en annan likvärdig PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, i stället för att reparera den defekta produkten.

1. Garantiperiod
Garantin gäller i 3 år för PTZ-kameror och 1 år för styrenheter (RC-IP100 och RC-IP1000) från inköpsdatumet, vilket framgår av inköpsbeviset.

2. Erhålla garantiservice
Garantiservice är endast tillgänglig i Canon-auktoriserade servicecenter.
Eventuella kostnader för säker transport av PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten till och från ett Canon-auktoriserat servicecenter betalas av slutkunden. Om PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten flyttas till ett land som inte är medlem i Canons europeiska garanti för fjärrstyrda PTZ-system måste PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten returneras för reparation till det land där den köptes för att denna garanti ska kunna utnyttjas.

3. Medlemmar i Canons europeiska garanti för fjärrstyrda PTZ-system
Medlemmar i den europeiska garantin för Canons fjärrstyrda PTZ-system är de länder där inskicksservice kan utnyttjas.
Kontakta relevant medlem i garantin för fjärrstyrda PTZ-system om du vill ha mer information om garantin.

4. Begränsningar

Denna garanti omfattar inte följande:

 • Förbrukningsartiklar (batteri). 
 • Eventuell relaterad programvara. 
 • Delar som utsätts för slitage samt tillbehör (t.ex. batterier, fjärrkontroll, fästen) som används med den här produkten.
 • Defekter orsakade av modifieringar som utförts utan Canons godkännande eller reparationer/modifieringar/rengöring som utförts vid ett servicecenter som inte är auktoriserat av Canon. 
 • Kostnader som uppkommit av Canon-auktoriserade servicecenter vid anpassningar och modifieringar av en PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten. 
 • Skador uppkomna av det faktum att en PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.
Reparationsservice under garantin ingår inte om skador eller defekter har orsakats av:
 • Olämplig användning, d.v.s. hantering av produkten som inte är i linje med användarhanteringen eller användarhandboken, överdriven användning (detaljerade information finns i användarhandboken), inklusive, men utan begränsning till, felaktig förvaring, fall, kraftiga stötar, korrosion, smuts, vatten eller sandskador. 
 • Skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med din specifika Canon PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, originalprogramvara eller originalförbrukningsartiklar från Canon, eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning. 
 • Anslutning av PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon. 
 • Otillräcklig emballering av PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten när du returnerar den till ett Canon-auktoriserat servicecenter. 
 • Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.

Garantireparationer under denna garanti omfattar inte regelbundna kontroller eller annan standardservice av PTZ-fjärrkameror eller -styrenheter.

5. Övrigt

Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för PTZ-fjärrkameran eller -styrenheten inte finns i lager i reparationslandet.
Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti.
När du returnerar en PTZ-fjärrkamera eller -styrenhet för garantiservice måste du paketera den omsorgsfullt, försäkra den, bifoga inköpskvittot och en beskrivning av felet.


Villkoren uppdaterades: 1 mars 2024

 

Vanliga frågorF: Vilken garanti gäller för Canons PTZ-fjärrkameror som är köpta inom Europa?

S: Canon kan generellt sett erbjuda den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system köpta i: – Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Se fullständiga villkor för den här garantin.

F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon? 

S: I europeiska länder som erbjuder garantin för fjärrstyrda PTZ-system innehåller varje produktförpackning i allmänhet ett kort om den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system. Det ser ut ungefär som i följande exempel:

 

F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min europeiska garanti?

S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system. Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga.

F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en reparation enligt den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system?

S: Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för PTZ-fjärrkameran i fråga.

F: Hur länge gäller en typisk europeisk garanti för fjärrstyrda PTZ-system från Canon?

S: Garantiperioden för Canons PTZ-kameror är 3 år och för styrenheter är den 1 år.

F: Om jag köper en Canon PTZ-fjärrkamera utanför de länder där Canon erbjuder den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system, kommer min PTZ-fjärrkamera då fortfarande att omfattas av den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system om jag är bosatt i ett av de länder där den europeiska garantin för fjärrstyrda PTZ-system erbjuds?

S: I allmänhet omfattas produkterna av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om slutkunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen. Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner.

 

KontaktuppgifterTabellen nedan listar de länder som erbjuder Canons europeiska garanti för fjärrstyrda PTZ-system. Se de fullständiga villkoren för Canons europeiska garanti för fjärrstyrda PTZ-system för mer information.

Du hittar kontaktinformation för varje land nedan.

Land Kontaktuppgifter till kundtjänst
Österrike +43 1 360 277 45 67

Canon Österrike
Belgien +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederländska)
Canon Belgien (franska)
Bulgarien +359 (0)2 8079 260
Canon Bulgarien
Cypern +357 250 569 60
Canon Bulgarien
Tjeckien +420 296 335 619

Canon Tjeckien
DANMARK +45 70 20 55 15

Canon Danmark
Estland +372 2660 2265

Canon Estland
Finland +358 (020) 366 466
(Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)

Canon Finland
Frankrike +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike
Tyskland 069 2999 3680

Canon Tyskland
Grekland +302 10 969 6422
Canon Grekland
Ungern +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungern
Island +354 533 34 11

Beco
Irland +353 16 990 990

Canon Ireland
Italien +39 02 3859 2000

Canon Italien
Lettland 00800 2561 2566

Canon Lettland
Litauen 00800 2561 2566

Canon Litauen
Luxemburg +352 27 302 054

Canon Luxemburg
Malta +356 279 227 39
Canon Malta
Norge +47 23 50 01 43

Canon Norge
Polen +48 22 583 4307

Canon Polen
Portugal +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Rumänien 0311 305 090
Canon Rumänien
Slovakien +421 (0)250 102 612

Canon Slovakien
Slovenien +386 1888 8053
Canon Slovenien
Spanien +34 91 375 45 55

Canon Spanien
Sverige +46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige
Schweiz +41 22 567 58 58

Canon Schweiz (franska)
Canon Schweiz (tyska)
Nederländerna +31 (0)20 721 91 03

Canon Nederländerna
Storbritannien 077 - 444 42 42

Canon UK

Du kanske också behöver ...

Feedback