young-people-programme_246009553137672

Bilder som förändrar – galleri

Bilder från Canons internationella workshops

Workshops

Canon ordnar många workshops för unga människor, från gatufotografering till visuell storytelling. Vi vill att de ska få möjligheten att utveckla en visuell röst om lokala och globala frågor som de brinner för.

UN SDG Action Campaign

UN SDG Action Campaign är ett initiativ från FN:s generalsekreterare i syfte att inspirera och låta alla delta i en global rörelse för att vidta åtgärder för de globala målen. Kampanjen för samman FN, nationella och lokala myndigheter, ungdomsgrupper, det civila samhällets organisationer, media och den privata sektorn genom uppmaningar till handling, engagemang från flera intressenter och innovativa och kreativa plattformar. Canon bidrar i kampanjen genom att hålla workshops om visuell storytelling.

Läs mer