Regelefterlevnad

Våra redogörelser, ställningstaganden och riktlinjer avseende regelefterlevnad
Legal and compliance
Vi följer relevanta lagar och regler i de länder som vi är verksamma i. Här hittar du riktlinjer för konsumenter, leverantörer och partner samt några av våra ställningstaganden som ett ansvarsfullt företag.
legal-compliance

Information till konsumenter

Hjälper dig att hitta rätt information inom ämnen såsom piratkopierade varor, grå varor och falska butiker.

Information till leverantörer och partner

När du arbetar hos oss måste du följa våra allmänna köpvillkor och använda vår logotyp på rätt sätt.

Consumer Info
Canon’s Standards

Canons standarder

Vårt ställningstagande till modernt slaveri, sekretess, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, skatter och löneskillnader mellan könen.

Du kanske även är intresserad av:

Kontakta oss

Ta reda på hur du kontaktar oss.