Legal & compliance

Regelefterlevnad

Våra redogörelser, ställningstaganden och riktlinjer avseende regelefterlevnad

Vi följer relevanta lagar och regler i de länder som vi är verksamma i. Här hittar du riktlinjer för konsumenter, leverantörer och partner samt några av våra ställningstaganden som ett ansvarsfullt företag.

Information till konsumenter

Hjälper dig att hitta rätt information inom ämnen såsom piratkopierade varor, grå varor och falska butiker.

Legal & Compliance - Consumer info

Information till leverantörer och partner

När du arbetar hos oss måste du följa våra allmänna köpvillkor och använda vår logotyp på rätt sätt.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Canons standarder

Vårt ställningstagande till modernt slaveri, sekretess, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, skatter och löneskillnader mellan könen.

Legal & Compliance - Canon values