Sponsorship at Canon Hero

Sponsring på Canon

Våra sponsrings- och samarbetsaktiviteter i EMEA omfattar en mängd sociala och kulturella aktiviteter och idrottsaktiviteter som stöder våra mål för företagets sociala ansvar. Genom dessa aktiviteter strävar vi efter att bidra med vår bildexpertis och breda produktportfölj för att göra skillnad i samhället.

Ansök om sponsring


Nordiska CSR aktiviteter 2019
Kyosei är Canons företagsfilosofi och kärnan i vår varumärkes-, företags- och sponsringsverksamhet. Kyosei är ett japanskt ord som betyder att ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa”. Det handlar om hur vi bedriver verksamhet i samhället i stort och med organisationer runt om i världen. Vi anser att det är av avgörande betydelse att vara en god samhällsmedborgare och är uppmärksamma på hur vår verksamhet påverkar våra kunder, medarbetare, partner och världen omkring oss. Se vad Canon gör kring CSR i norden.
Nordic CSR activities 2019
Canon Nordic Photographers
Canon i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltiska länder samarbetar kring våra utvalda Canon nordiska fotografer och Canon ambassadörer från nordiska länder. De lever sin story varje dag. Lär känna dem här och inspireras av deras stories, tips och bilder.
Nordic Photographers 2019
Rugby World Cup 2019
Canon är officiell sponsor för Rugby World Cup 2019 i Japan. Tävlingen äger rum i tolv värdstäder i hela landet från den 20 september till den 2 november 2019. Canon kommer att fortsätta att bidra till framsteg inom sport genom sina produkter och tekniker.
RWC
Visa pour l’image
Canon har de senaste 29 åren stöttat Visa pour l'image, en av världens ledande fotojournalistiska festivaler. Vi tillhandahåller veckolånga kurser för mediestudenter över hela Europa för att lära dem att uttrycka sina stories som täcker allt från konflikter och natur till människor och miljön.
Visa L’image
Canon Foundation i Europa
Stiftelsen stödjer vår företagsfilosofi Kyosei som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa”.
4.5_Sponsorship_at_Canon_Visa_L'image

Ansök om sponsring

När vi överväger de många förslagen om sponsring som Canon Europe får använder vi följande kriterier som hjälp för att bestämma om vi ska delta i ett samarbete:

  • Vi sponsrar inte enskilda individer eller grupper. Det innefattar bloggare, vloggare och eventuella reseprojekt där individen vill få en kostnadsfri produkt i utbyte mot marknadsföring
  • Besök Canon Pro-webbplatsen för mer information om Canons ambassadörsprogram
  • Händelsen/aktiviteten måste vara ett paneuropeiskt projekt. Kontakta respektive Canon-kontor för lokala aktiviteter
  • Händelsen/aktiviteten får inte ha några religiösa anknytningar, politiska kopplingar eller associeras med krigföring av något slag
  • Alla händelser/aktiviteter som vi antar måste stödja våra hållbarhetsmål


Fyll i formuläret nedan om din händelse eller aktivitet uppfyller kriterierna som anges ovan och du vill att förslaget ska övervägas för sponsring. Observera att stor del av vår sponsringsstrategi uppnås av våra pågående samarbeten och att budgetar för ytterligare möjligheter är mycket begränsade. På grund av den stora mängden frågor vi får kan vi tyvärr inte alltid svara personligt på alla förfrågningar. Om ditt förslag går vidare kontaktar vi dig inom 60 arbetsdagar efter att vi tagit emot din ansökan.

Ansök om sponsring genom att fylla i formuläret så kommer någon i teamet att kontakta dig