About Canon Hero

Om Canon

Canon är en global leverantör av digital bildteknik. Företaget grundades i Japan 1937 och har fler än 198 000 anställda på marknadsförings- och produktionsanläggningar över hela Japan, Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Oceanien. 

Om Canon

Canon är ett ledande namn inom bildhantering, och har så varit under de senaste 80 åren. Vi är den ledande leverantören av digitala bildlösningar till konsumenter, business-to-business och industrin. Tonvikten på teknik är en del av Canons företagskärna, och vårt mål är att omdefiniera vad som är möjligt genom bildhantering.


Vi utnyttjar bildteknik för att vidareutvecklas bortom vårt omfattande sortiment av befintliga produkter och skapa nya verksamhetsområden där vår bildteknik kan flytta fram gränserna för vad som är möjligt. Det sker exempelvis genom satellitutveckling, medicinska framsteg och genom att öka möjligheterna för utskrift, industriell utrustning och nätverksvideokameror, vilket bidrar till utvecklingen av smarta städer. Canons främsta styrka inom optisk teknik och bildteknik bidrar även till framsteg i astronomi.


Genom att vi hela tiden tar oss an nya utmaningar är vi övertygade om att vi kan upprätthålla vår företagsfilosofi ”Kyosei”, vilken förmedlar vår ständiga strävan efter att alla människor, oavsett etnicitet, religion och kultur, ska leva och arbeta tillsammans i harmoni för allas bästa och bidra till ett välmående samhälle.


Läs vår Canon-story och om våra teknik- och FoU-framsteg i broschyren Canon Frontier. Mer information om Canons historia finns på vår globala webbplats.

Canon Europe

Om Canon Europe

Canon Europe grundades 1957, är ett av företagets tre regionala högkvarter och står för ungefär en fjärdedel av Canons sammanlagda intäkter varje år. Canon Europe, med bas i London och i Amstelveen, Nederländerna, hanterar regional försäljnings- och marknadsföringsverksamhet för Europa, Mellanöstern och Afrika. Canon Europe och dess koncernföretag har fler än 25 000 anställda på ungefär 120 marknader i hela regionen.

Visa företagets story

Canons forsknings- och tillverkningsanläggningar i Europa

Canon har även ett antal forsknings- och tillverkningsanläggningar i Europa, Mellanöstern och Afrika där vi tar fram nya lösningar för våra viktigaste verksamhetsområden:


  • Canon Research Centre France S.A.S fokuserar på högpresterande kommunikationsnätverk, högkvalitativ videodatabehandling och webbprotokoll.
  • Canon Bretagne i Frankrike producerar, tillverkar och fyller tonerkassetter, samt återvinner Canon-kassetter som samlas in från hela Europa. 
  • Canon Giessen i Tyskland är ett service- och supportcenter. Det var det första företaget för tillverkning av kontorsutrustning som Canon grundade utanför Japan.
  • Canon Ophthalmic Technologies i Polen levererar avancerad bildteknik och är en viktig leverantör av programvara som används i modern utrustning för ögondiagnostik. 
  • Technologies B.V. i Venlo, Nederländerna, är det globala -högkvarteret och innovations- och teknikcentret. Den huvudsakliga verksamheten innefattar forskning och utveckling, tillverkning och logistik av system med arkmatning och arkskärning för storformatsutskrifter samt relaterade förbrukningsartiklar och reservdelar.
  • Printing Systems är s innovations- och teknikcenter i Poing i Tyskland. De specialiserar sig på forskning och utveckling och tillverkning av höghastighetssystem, programvaru- och arbetsflödeslösningar samt professionella tjänster för rullmatade utskrifter i svartvitt och färg.

Företag i Canon-koncernen med bas i Europa

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla vår kärnverksamhet och nya tillväxtområden, och fortsätter att utöka vår portfölj av företag som kan stärka Canons bildexpertis på nya och spännande sätt. Från programvaruföretag och videonätverkslösningar till utskrifts- och fotograferingsteknik – vi söker kompetens som hjälper oss att förbli en global ledare inom bildteknik. Här får du mer information om de företag i Canon-koncernen som har sin bas i Europa.

Visa företag i koncernen

Du kanske även är intresserad av: