Affärstransformation

Så skyddar du kontoret mot IoT-enheter

Läs mer om hur du kan förbättra kontorets säkerhet i en IoT-uppkopplad värld med Canons säkerhetsrapport

LADDA NER RAPPORTEN

Förstärk cybersäkerheten på kontoret

Skydda din IoT-anslutna kontorsmiljö mot hot med vår senaste rapport om säkra arbetsplatser

Ladda ner rapporten

Male on computer looking at screen

Marknaden för IoT (Internet of Things) växer allt snabbare, analysföretaget Gartner förutspår att det kommer finnas 26 miljarder enheter 2020, så hackare har fått ännu fler sätt att angripa företagen. Det här gör att det är viktigare än någonsin att skydda företagets immateriella rättigheter (IP), kunddata och operativa infrastruktur.

Det är ingen tvekan om att ett uppkopplat kontor och nya smarta enheter gör verksamheten mer produktiv och flexibel. Men precis som med mycket annat i IoT-åldern så innebär det även nya risker. Ju mer anslutna dina enheter blir desto mer risker utsätter du dig själv för. Men låt inte detta stå i vägen för utvecklingen!

Top down shot of three males in a casual work station

Risker med att inte prioritera utmaningarna inom cybersäkerheten

Cybersäkerheten är en viktig grundpelare när det gäller IoT på kontoret, och om du inte prioriterar den riskerar du fördelarna med att använda tekniken. Så fort en potentiell hackare tar sig in i nätverket via en ansluten enhet kan det vara skrämmande enkelt att få tillgång till resten.

Idag läser vi ofta om hur riskabelt det kan vara att underskatta det här hotet. FedEx har uppskattat att det senaste utbrottet av ransomware-programmet NotPetya (som möjliggjordes av en känd sårbarhet i Windows, EternalBlue) har kostat 300 miljoner dollar i förlorade intäkter och reparationskostnader.

Men även om informationssäkerheten normalt är fokuserad på datorer och onlineprocesser så är det viktigt att tänka på att värdefull information finns överallt på det moderna kontoret. Platserna där personalen interagerar med dokument och system är de mest sårbara på företaget. Om de inte hanteras på rätt sätt så kan till exempel ansluten kontorsutrustning som skrivare vara enkla måltavlor, som allt mer börjar ses som kritiskt svaga punkter i företagets säkerhet.

Man sitting in front of laptop looking at smartphone

Smart IT innebär smart säkerhet på IoT-anslutna enheter

Smarta IT-avdelningar ser till användarnas behov och lösningar balanseras med teknisk frihet med robust säkerhet. Säkerheten ska inte vara ett hinder i arbetet, utan i stället se till att medarbetarna kan jobba så effektivt som möjligt utan att utsätta företaget för risker.

Det är därför som IT-säkerheten inte bara måste prioriteras hos CISO:n eller på IT-avdelningen utan hos alla, från VD till de nyaste medarbetarna.

För att göra säkerheten smartare måste organisationer se till att alla enheter (även kontorets IoT) och användare autentiseras. Säkerheten i IoT-nätverket måste även omfatta en segmentering av nätverket, så att inte kontorets IoT blandas med det allmänna nätverket. Ett casino hackades nyligen via kontorets IoT-anslutna akvarium, vilket ledde till betydande ekonomisk förlust för företaget. En ordentlig segmentering av nätverket kunde ha förhindrat den här typen av attack. Det är även viktigt att företaget följer rätt processer när nya IoT på kontoret introduceras. Det är ofta för enkelt för användarna att etablera enheter utan att tänka på säkerheten, vilket kan leda till några av exemplen här nedan.

IoT och mobilt arbete har många fördelar när det gäller produktivitet, informationsflöden och flexibilitet. Men det får inte ske på bekostnad av säkerheten.

Skydda din IoT-anslutna kontorsmiljö mot hot med vår senaste rapport om säkra arbetsplatser

Liknande lösningar


Ta reda på hur Canons lösningar för informationssäkerhet kan hjälpa ditt företag


KONTAKTA OSS