ARTIKEL

Nöj dig inte med mindre än utmärkt kvalitet när det kommer till säkerhet

IDC MarketScape ser Canon som ledande inom globala lösningar och tjänster för utskrifts- och dokumentsäkerhet

LADDA NER GUIDE

Hantera säkerhetsrisker på arbetsplatsen i den nya arbetsvärlden

Läs Canons guide för att förstå strategierna för att upptäcka och förebygga säkerhetshot på en arbetsplats som utvecklas

Ladda ner guiden

Security team

Inte ens i dessa tider med internationell turbulens går företag säkra från cyberattacker. Nya arbetsmetoder sätter press på företag att övergå till molnbaserade tjänster som gör det möjligt att arbeta från vilken plats som helst, samtidigt som befintliga molnresurser belastas allt mer. Faktum är att när distansarbete i många länder blir standard för alla som kan, hittar cyberbrottslingar nya sätt att manipulera sårbarheterna hos utspridd personal.

Att ha en proaktiv och övergripande strategi för säkerhet blir snabbt en viktig konkurrensfaktor. Den här strategin kräver ett mer heltäckande synsätt på hur data används och lagras under dokumentets livscykel, och hur säkerheten för dessa data fungerar i en bredare affärsverksamhet.

Hur ser då det här ut i praktiken? För närvarande har IDC erkänt* strävan efter optimal säkerhet i verksamheten som en viktig trend för 2020. Samtidigt ser 57,9 % av alla yrkesverksamma optimala metoder för verksamheten som en växande nödvändighet, tillsammans med riskhantering. Med andra ord blir medarbetare mer medvetna om att säkerhet är en förutsättning för att alla organisationer ska kunna fungera ordentligt.

Optimal säkerhet är mer än ett digitalt tillvägagångssätt

Optimal säkerhet i verksamheten handlar om mer än att bara säkra digitala slutpunkter. Det kräver snarare fullständig anpassning mellan säkerhet och affärsverksamhet i hela verksamheten, från infrastruktur till personalutbildning. Informationssäkerhet är en nyckelkomponent i det här målet. Det gäller överallt där informationen finns i en organisation, och hur den hanteras. Det slutgiltiga målet här, som IDC beskriver det, är att bygga upp varaktigt ”digitalt förtroende” i hela organisationen, med starka säkerhetsåtgärder för alla affärsprocesser.

Många företag tror att cybersäkerhet bara rör digitala åtgärder. Men externa hot är inte begränsade till den digitala världen, och för att skydda information i hela livscykeln är det viktigt att se det som en helhet. Företag måste ta hänsyn till alla aspekter av hur och var data används, bearbetas och delas. Det omfattar inte bara interna digitala system, utan även utskrifter och papperskopior som ofta utgör den svaga länken – 59 % av företagen har lidit minst en dataförlust i samband med utskrivna dokument.

Redan innan arbetsstyrkorna blev så decentraliserade som de är idag var dokumentets livscykel lång och ofta komplex, vilket innebär flera sårbarheter. Moderna och alltmer automatiserade arbetsflöden innebär att data som skapas eller registreras digitalt ofta lagras på flera platser eller bearbetas flera gånger. Osäker överföring av data mellan användarmaskiner, molnlagring och slutpunktsenheter, som skrivare, kan skapa flera sårbarheter åtföljt av risken för att fysiskt utskrivna dokument oavsiktligt eller genom ont uppsåt hamnar i fel händer.

Information security

Överlägsenhet från början till slut

Potentiella svaga punkter som dessa är precis det som optimal säkerhet i verksamheten är utformad för att förebygga och undvika. I takt med att den globala utvecklingen får fler att arbeta hemifrån är det viktigare än någonsin för medarbetare att på ett säkert sätt kunna dela information mellan enheter och molnet. För att bidra till initiativ för optimal säkerhet i verksamheten är det en viktig strategi att skapa en ännu säkrare konstruktion i dokumenthantering och dokumenthanteringssystem. Företag måste säkerställa konsekvent datasäkerhet under hela informationens livscykel: 

  • UTSKRIFTSHANTERING: Säkra processen med att skicka dokument för utskrift ända fram tills de skrivs ut vid enheten. Förhindra dataintrång genom att skydda utskriftsenheter som är anslutna till nätverket och skydda alla användaraktiviteter relaterade till utskrift
  • INLÄSNINGSHANTERING: Säkra digitaliseringen av pappersdokument och distribution till önskad destination. Förbättra dokumentsäkerheten genom att kontrollera åtkomsten till scanningsfunktioner och skydda digitaliserade dokument
  • DOKUMENT- OCH INNEHÅLLSHANTERING: Säkra lagring och bearbetning av dokument, oavsett om det handlar om lokala program eller i molnet. Säkerställ efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna och stärk åtgärderna för dokument- och innehållssäkerhet

För att garantera en konsekvent säkerhet under alla stegen av informationens livscykel måste företagen bygga upp säkerhet i de dagliga strukturerna, processerna och arbetsmetoderna. Det här är en grundläggande del av den digitala transformationen.

För att anpassa säkerheten och verksamheten effektivt krävs det ofta hjälp av en partner med beprövad och global expertis. En bra partner ser till att dina system och processer för dokument- och informationshantering stöder digital transformation med fokus på säkerhet istället för att utsätta din organisation för säkerhetsrisker – även när företag strävar efter en övergång till molnbaserade arbetsmetoder. De kan med hjälp av tjänster för digital transformation, med säker konstruktion och regelbunden översikt, hantera ständigt föränderlig teknik, lagar och cybersäkerhet och ge organisationer möjlighet att säkerställa att dokument hanteras på ett säkert sätt under hela livscykeln.

Ledande inom globala säkerhetslösningar

Canon är erkänt som ledande inom IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment (Doc #US44811119, december 2019) för införandet av exakt denna metod för informationshantering. Vår helhetssyn på ekosystemet för utskrifts-, insamlings- och informationshantering innebär att vi sitter i ett perfekt läge för att hjälpa företag att uppnå sina viktiga mål gällande dokumentsäkerhet på vägen mot en optimal säkerhet i verksamheten. Oavsett om du skapar ett dokument, delar, skriver ut eller lagrar det i molnet kan du med vår heltäckande lösning hantera information på ett säkert sätt och i enlighet med interna policyer och med funktioner som användarautentisering, manipuleringskontroller av inbyggd programvara och kryptering av data i hemmet och på resande fot. Detta hjälper oss att sticka ut som partner med en omfattande, framtidssäkrad säkerhetsstrategi för att hålla företag och deras kunder säkra.
IDC MarketScape har specifikt erkänt Canons globala räckvidd, i kombination med företagets lokala närvaro, att ge företaget en stark grund för sina helhetslösningar på affärsproblem, däribland behovet av att skydda utskrifts- och dokumentinfrastrukturen. Canons strategi är inte endast begränsad till arbetsplatsen, utan omfattar även framväxande säkerhetslösningar och tjänster, till exempel övervakningsvideo, samtidigt som de internationella ämnesexperterna aktivt hjälper kunder att ta itu med säkerhetsproblem och minska risker i hela spektrumet i vertikala marknader, avdelningar och program.
Oavsett om du skapar ett dokument, delar, skriver ut eller lagrar det i molnet kan organisationer tack vare Canons omfattande metod för informationssäkerhet hantera information på ett säkert sätt och i enlighet med interna policyer. Om du vill veta mer om hur du minskar riskerna i dagens föränderliga arbetsprocesser och hur du dramatiskt kan förbättra informations- och dokumentsäkerheten som en del av en bredare strategi för optimal säkerhet i verksamheten kan du läsa mer här eller utforska våra säkerhetslösningar för kontor.
*IDC Security Roadshow: Elevating Security for Digital Trust and Risk Management, mars 2020.

Läs mer om strategier för att upptäcka och förebygga hot mot säkerheten på arbetsplatsen

Övriga resurser

Arbetsplatsen har omdefinierats, men företagen måste se till att de har gett sina anställda möjlighet att fortsätta arbeta produktivt.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på mer om Canons säkerhet

PRATA MED VÅRT TEAM