EFI MarketDirect cross media

Utveckla och leverera tilltalande, personligt anpassade marknadsföringskommunikationer som är integrerade i utskrift och digitala kanaler, snabbt och enkelt.

Kontakta oss

EFI MarketDirect Cross Media

Nästa generations programvara för crossmedia (tidigare DirectSmile)

En kraftfull uppsättning verktyg som hjälper dig att automatisera och anpassa ditt kundengagemang. Genom att integrera utskrift, e-post, webb, mobil och sociala kanaler erbjuder MarketDirect en plattform för att engagera befintliga kunder och driva efterfrågan till nya kunder.

Next generation cross media software (formerly DirectSmile)

Visa alla funktioner

Viktiga tillämpningar

Direkt marknadsföring

 • utskrivna postutskick
 • e-postkampanjer
 • PURL:er
 • SMS

Webb

 • företagswebbplatser
 • mikrowebbplatser
 • mobilwebbsidor

Kundlojalitet

 • nyhetsbrev
 • feedback
 • enkäter
 • hälsningar

Säljsupport

 • ledningshantering
 • automatiska säljprocesser

Marknadsanalys

 • svarsspårning
 • segmentering
 • användarbeteende

Eventmarknadsföring

 • kampanjer med inbjudan
 • användarhantering

Key Applications

Relaterade produkter