TJÄNSTER

Bearbetning av inkommande information

Overhead shot of casually dressed office workers sat around a communal table comparing graphs on laptops and clipboards.

Öppna dörren till digitalt inkommande affärskommunikation

Automatisera och integrera alla dina inkommande kommunikationskanaler: vilket format som helst, när som helst, med full transparens och spårbarhet.

Låt Canons intelligenta dataklassificeringslösning hantera både fysiska och digitala inmatningskanaler. Fullständigt integrerad klassificering, extrahering och bearbetning av information, plus mobil dokumentinläsning, ger dig möjlighet att utnyttja kraften i smart processautomatisering, öka effektiviteten och förbättra svarstiderna.

Det här erbjuder vi

Avancerad inläsning i flera kanaler

Intelligent dokumentinläsning – inklusive papper, e-post, webb eller mobil – för att säkerställa en fullständig bild av enskild kundkommunikation.

Avancerad klassificering

Identifiera dokumenttyper och förstå både innehåll och kontext via kognitiv inläsning, med automatiserat arbetsflöde eller utlösare för utgående kommunikation för att förbättra svar till kund.

Valideringstjänster

Säkerställ fullständiga dokumentet och informationens riktighet, integritet och äkthet, med omfattande automatisk matchning mot huvuddata i enlighet med affärsregler.

Analys och rapportering

Förbättra affärsresultatet genom omfattande rapportering och värdeskapande analyser, spåra vad som tagits emot, vem som skickade det och när, samt volymer och trender.

Kapaciteter

Intelligent igenkänning

Mycket noggrann dokumentigenkänning möjliggör avancerade automatiseringsfrekvenser och snabbare bearbetning av inkommande kommunikation.

Modulär och skalbar

Modulär och skalbar introduktion av dina affärsprocesser minskar kostnaderna med hybridtjänster och alternativ för smart shoring.

Flexibel prissättning

Anpassa dig till varierande inkommande postvolymer med en flexibel och skalbar ”pay-as-you-go”-prismodell.

Afro-haired man and auburn-haired woman holding a tablet device chat to a colleague as they perch on desks by a window.
Automatisera och effektivisera intelligent inläsning och bearbetning av inkommande dokument.

Relaterade tjänster och lösningar

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Digital Mailroom

Arbeta snabbare, minska kostnaderna och ge ännu bättre kundservice genom att bearbeta post mer effektivt.

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Hantering av kundkommunikation online

Anta en kundcentrerad och kostnadsbesparande stil från en molnbaserad plattform.

Öka inläsning och analys av data med företagstjänster från experter.

PRATA MED VÅRT TEAM