Tävlingsvillkor för Canon "Game Faces”

1. ARRANGÖR OCH DELTAGARE

1.1. Tävlingsarrangören är Canon Svenska AB som ingår i Canon Nordic-gruppen ("Canon Nordic").

1.2. Alla deltagare (”Deltagare”) måste vara fotografer som är bosatta i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania og Island samt vara 18 år eller äldre (från 9 november 2023). Anställda på Canon Group, deras familjer, ombud och andra parter som är direkt involverade i den här tävlingen och sponsringen är inte berättigade att delta.

1.3. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att bindas vid dessa villkor, om inget annat skriftligen anges.

2. TÄVLINGEN

2.1. Kampanjperiod: Delta mellan 00:01 CET den 9 november 2023 och 23:59 den 3 december 2023.

2.2. Besök https://www.canon.se/get-involved/Game-Faces/ för att fylla i onlineformuläret och lämna dina uppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland). Ladda sedan upp ditt Game face jpg, png eller GIF (max 10mb filstorlek) och berätta historien bakom ditt Game Face med en kort beskrivning av detta spelögonblick samt fyll i formuläret för anmälan.

2.3. Internetåtkomst och en giltig e-postadress krävs för att delta.

2.4. Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag, eller bidrag som tas emot efter slutdatumet den 3 december 2023 kl. 23:59 CET, kommer inte att vara berättigade till publicering eller något pris.

2.5. Genom att skicka in bidrag ger Deltagaren härmed Canon Nordic en icke-återkallningsbar, världsomspännande, royaltyfri och kostnadsfri, underlicensierbar licens för publicering, återpublicering, visning och användning av inskickade jpg, png eller GIF (Game Face) i alla syften i samband med den här tävlingen, inklusive men inte begränsat till, visning på Canon Nordic webbplatser, Canon Nordic sociala mediekonton och/eller kanaler, alla andra webbplatser som tillhör Canon Nordic eller dess ombud/leverantörer och i marknadsföringsmaterial (inklusive utställningar) som rör den här tävlingen i upp till ett år efter att tävlingen har avslutats. Varje Deltagare ger dessutom Canon Nordic och dess representanter/leverantörer rätten att moderera, modifiera och ta bort Game Faces om de anses olämpliga, helt eller delvis, för visning på tävlingswebbplatsen eller i något material som rör tävlingen. Deltagare i tävlingen samtycker också härmed till att identifieras och/eller tillskrivas som skaparen av den inlämnade jpg, png eller GIF (Game Face).

3. KRITERIER FÖR SPELPLANEN

3.1. Det Game Face som skickas in måste återspegla följande kriterier:

Ett foto eller en GIF som fångar ett ögonblick eller en känsla.

3.2 Deltagarna får inte ladda upp Game faces som tidigare har fått en utmärkelse eller ett pris via en kampanj som drivits av Arrangören eller någon annan enhet.

3.3 Det inskickade fotot (Game Face) får inte vara kraftigt redigerat eller manipulerat, exempel inkluderar: förvrängning av uttryck, artificiellt genererat, införande av nya element i bilden/GIF. Observera att listan med exempel inte är fullständig och att Canon Nordics när som helst kan ompröva den.

4. TÄVLINGSVILLKOR

4.1. Den inlämnade jpg, png eller GIF måste vara original och tagen av deltagaren.

4.2 Du samtycker även till att bli kontaktad av Canon Nordic vid administration av tävlingen eller i händelse av att Canon Nordic önskar diskutera eventuell annan användning av den inlämnade jpg, png eller GIF från tävlingen.

5. GARANTI

Genom att skicka in sitt bidrag garanterar Deltagaren att:

5.1. Deltagaren är ensam upphovsman till den inlämnade jpg, png eller GIF och varje person i bilden har gett dig rätt att visa upp dem i inlämningen och godkänner härmed dessa villkor. Canon garanterar att:

a. Vi ska agera inom ramen för de rättigheter som beviljas under och/eller i enlighet med dessa villkor.

6. PRISET

6.1 De fyra vinnarna i den här tävlingen vinner varsin kit med en Canon EOS R50 med ett RF 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-objektiv, ett Canon RF 16mm F2.8 STM-objektiv, en Canon DR-E18 DC-koppling, en Canon AC-E6N AC-adapter och ett Canon HG-100 stativ. Uppskattat värde 1680€ inkl. moms.

6.2. Canon Nordic kommer att tillkännage vinnarna på de lokalt deltagande streamers Twitch-kanaler mellan den 11 och 18 december. Canon Nordic kontaktar vinnaren via den e-postadress som angavs vid anmälan inom fem arbetsdagar efter att vinnaren har valts och vinnaren måste bekräfta och godkänna priset inom 14 kalenderdagar efter den första kontakten. Om vinnaren inte svarar på den första kontakten inom 14 kalenderdagar förbehåller sig Canon Nordic rätten att diskvalificera vinnaren. Om vinnaren är diskvalificerad förbehåller sig Canon Nordic rätten att dela ut priset till en reserv som valts på samma sätt. Reservvinnare kan få kortare tid på sig att svara.

6.3 Canon Nordic förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn och ort eller att publicera eventuella prisöverlämningar efter tävlingens slut.

6.4 Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om priset inte skulle vara tillgängligt på grund av omständigheter som ligger utanför Canon Nordic kontroll, förbehåller vi oss rätten att erbjuda ett alternativt pris som är värt lika mycket eller mer.

6.5 Priset överlämnas till vinnaren inom 30 kalenderdagar efter det att vinnaren har tillkännagetts. Om priset mot förmodan inte kommer inom 30 kalenderdagar efter att vinnaren har tillkännagetts, har vinnaren ytterligare 28 kalenderdagar på sig att informera Canon Nordic genom att skicka ett e-postmeddelande till canonnordic@canon.no. Om vinnaren inte informerar Canon Nordic inom denna tidsram förbehåller sig Canon Nordic rätten att inte utfärda priset på nytt eller att begränsa dess värde efter eget gottfinnande.

6.6 Ett pris som inte har accepterats kan delas ut till andra deltagare efter Canons eget gottfinnande.

6.7 Om tävlingen inte kan genomföras som planerat av skäl inklusive men inte begränsat till manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, oärlighet, tekniska fel eller andra orsaker som ligger utanför Canon Nordic kontroll och som förstör eller påverkar administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt genomförande av denna tävling, förbehåller sig Canon Nordic rätten att diskvalificera alla som påverkar bidragsprocessen eller som inte följer dessa villkor och att avbryta, ändra eller stoppa tävlingen eller ogiltigförklara alla berörda bidrag.

6.8 Inget ansvar tas för bidrag som förloras, försenas, skadas, felriktas eller är ofullständiga, eller som inte kan levereras på grund av någon teknisk orsak, leveransorsak eller annan orsak. Sändningsbevis accepteras inte som mottagningsbevis. Canon Nordic garanterar inte kontinuerlig eller säker åtkomst till bidragssidan.

6.9. Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.

6.10 Canon Nordic kommer inte kontakta dig via en icke Canon adress.

6.11 Canon Nordic kommer inte bed om någon betalning eller inloggningsuppgifter.

7.VAL AV VINNARE

7.1 Alla giltiga bidrag som tas emot under kampanjperioden (med förbehåll för moderering) kommer att granskas oberoende av streamaren och communityn. Det kommer att finnas en (1) urvalsrunda för att skapa en kortlista över finalister baserat på Game Face-kriterierna som beskrivs i klausul 3. Från de bästa finalisterna kommer den lokala streamern i varje land att välja en (1) vinnare för sitt respektive land baserat på vad som väljs som det bästa Game Face under streamen (Norge, Finland, Sverige & Danmark).

7.2 Canon Nordic kontaktar vinnaren via den e-postadress som angavs vid anmälan inom fem arbetsdagar efter att vinnaren har valts och vinnaren måste bekräfta och godkänna priset inom 14 kalenderdagar efter den första kontakten.

8.PERSONUPPGIFTER

8.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför den registrerades land. De personuppgifter som samlas in från Deltagare omfattas av Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sv-SE

8.2 Alla personuppgifter som tillhandahålls för denna tävling används endast för deltagande i tävlingen och, om tillämpligt, i marknadsföringssyfte av Canon Group och/eller av ombud som utses av Canon Nordic för att hjälpa till att genomföra tävlingen på uppdrag av Arrangören och kommer inte att avslöjas för tredje part i något annat syfte såvida inte Deltagarens positiva samtycke har erhållits.

9.FRISKRIVNINGAR

9.1. Canon Nordic förbehåller sig rätten att vägra belöna ett bidrag eller att återkalla det fulla värdet av ett pris om Canon Nordic anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna tävling.

9.2. Canon Nordic, tillsammans med associerade ombud och företag, ansvarar inte för någon förlust (inklusive, utan begränsning, indirekt, särskild eller följdmässig förlust eller utebliven vinst), utgift eller skada som drabbar eller åsamkas (oavsett om det beror på personens vårdslöshet) i samband med denna tävling eller vid mottagande eller användning av Priset, förutom eventuella skyldigheter som inte kan uteslutas enligt lag. Det finns ingenting som fråntar Canon Nordic ansvaret för dödsfall eller personskador som uppstår som ett resultat av deras vårdslöshet.

9.3. I händelse av en tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av reglerna för tävlingen, är Canon Nordic chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.

9.4. Om en beslutande domstol eller annan behörig myndighet anser att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska denna del avskiljas från resten av villkoren, vilka ska fortsätta att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

9.5. Bidrag måste skickas in direkt av den person som deltar i tävlingen. Massbidrag från handel, konsumentgrupper eller tredje part accepteras inte. Ofullständiga eller oläsliga bidrag och bidrag som skickas in med makron eller andra automatiserade åtgärder tillsammans med bidrag som inte uppfyller kraven i dessa villkor diskvalificeras och räknas inte. Om det visar sig att en Deltagare använder en eller flera datorer för att kringgå detta villkor genom att till exempel använda "script", "brute force", maskera sin identitet genom att manipulera IP-adresser, använda andra identiteter än deras egna eller använda andra automatiserade metoder för att förstärka Deltagarens bidrag till tävlingen på ett sätt som inte överensstämmer med tävlingsreglerna, diskvalificeras Deltagarens bidrag och eventuella priser som delats ut ogiltigförklaras. Deltagare får inte delta med anonyma e-posttjänster som, men inte begränsat till, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.

9.6. I händelse av skillnader mellan dessa villkor och informationen i något kampanjmaterial, gäller informationen i villkoren.  

10. JURISDIKTION

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna tävling, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.

11. CONTACT INFORMATION
Canon Svenska AB Tel: +46 (0)8 744 85 00
Canon Norge AS Tel: +47 22 62 92 00
Canon Oy Puhelin: +358 (0)10 544 20
Canon Danmark A/S Tel: +45 7015 5005
Canon Estonia, Latvia, Lithuania Tel: +358 (0)10 544 20

12. META, TWITCH, YOUTUBE, TIKTOK

Tävlingen är inte sponsrad, rekommenderad eller administrerad av META, TikTok, YouTube Twitch. Varje deltagare är ensam ansvarig för sina inlägg på sociala medier och hänvisningen till Canon Nordics tävling "Game Faces" befriar inte deltagaren från sådant ansvar och varken Canon Nordic, Meta, TikTok, YouTube, Twitch tar ansvar för inlägg som görs av deltagaren under tävlingen.