Sekretess

Canons engagemang för sekretess

Canon tar sitt ansvar att skydda enskilda personers integritet och behandlingen av deras personuppgifter på allvar. Canon granskar och, vid behov, uppdaterar sina dataskyddsprinciper och -praxis regelbundet. Canon behandlar enskilda personers personuppgifter för en rad olika syften som beskrivs i relevanta meddelanden nedan, beroende på relationen med oss. Nedan visas en lista över våra aktuella meddelanden.


Senaste sekretessmeddelanden

Canons sekretessmeddelande för konsumenter

Canons sekretessmeddelande för företag

Sekretessmeddelande för rekrytering

Cookiemeddelande