Sekretess

Canons engagemang för sekretess

Canon tar sitt ansvar att skydda enskilda personers integritet och behandlingen av deras personuppgifter på allvar. Canon granskar och, vid behov, uppdaterar sina dataskyddsprinciper och -praxis regelbundet. Canon behandlar enskilda personers personuppgifter för en rad olika syften som beskrivs i relevanta meddelanden nedan, beroende på relationen med oss. Nedan visas en lista över våra aktuella meddelanden.


Senaste sekretessmeddelanden

Canons sekretessmeddelande för konsumenter

Canons sekretessmeddelande för företag

Sekretessmeddelande för rekrytering

CookiepolicyDu har rätt att korrigera, uppdatera eller ta bort dina uppgifter. Om du har ett onlinekonto, till exempel ett Canon ID-konto, kan det göras direkt genom att logga in på din kontoprofil. Om du inte har något konto skickar du din begäran via e-post till en av följande adresser.

Consumer.deletions.corrections@canon-europe.com

Business.deletions.corrections@canon-europe.com


Om du har ytterligare frågor och begäran om Canons sekretess, bland annat om rätten till åtkomst, kontaktar du oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com