A close-up of a Canon EOS 7D body showing the sensor inside

Varför välja underhåll från Canon?

Vilka är fördelarna med att underhålla din utrustning?

Tänk om damm syns på dina bilder eller om en knapp inte fungerar när du fotograferar? Det kan ha en betydande inverkan på om din fotografering blir lyckad eller inte. Genom att regelbundet utföra underhåll på dina produkter kan du eliminera risken för att detta inträffar.
Våra professionella tekniker på Canon har utbildning i att använda specialverktyg som våra fabriker använder för produktion. Vi kan erbjuda tillförlitlig support från våra tekniker, vilket säkerställer att din kamera underhålls enligt tillverkarens tekniska data.
Med våra underhållspaket inspekterar våra tekniker din kamera och rekommenderar nästa steg, vilket kan vara allt från en fullständig service, elektrisk justering eller reparationer efter behov.
På det sättet kan du vara säker på att kameran presterar optimalt och inte orsakar några problem under nästa fotografering.

Maintenance_Page_Image

Övervaka utrustningens skick

Med tiden kan de mekaniska delarna i dina produkter försämras eller till och med skadas. Det är ännu mer sannolikt i begagnade produkter om du inte vet hur produkten har hanterats. Det kan vara viktiga faktorer som påverkar kvaliteten på dina bilder.


För att minska risken för att dina bilder påverkas rekommenderar vi någon av följande serviceåtgärder::

Vår service är en omfattande kontrollprocess med kontroll av den fullständiga funktionen och bildanalys, vilket säkerställer att kamerorna och objektiven stämmer med tillverkarens tekniska data. Prestanda-/toleranstester utförs också för att säkerställa optimal bildkvalitet och funktion. För Cinema-servicen ersätter vi dessutom stativ- och fattningsdelar, bland annat kontaktskydd, efter behov. Det bidrar till att skydda kameran eftersom dessa delar fästs på olika riggar och utrustning och kan skadas i processen.

Rengöring

Efter användning under lång tid, eller under extrema förhållanden, kan damm som genereras av kamerans mekanismer hitta vägen till ytan på CMOS-sensorn eller ND-filtren. Dessutom kan den dra åt sig damm och smuts vid byte av objektiv. Det kan orsaka svarta fläckar på bilderna.

Före rengöring: Efter rengöring:

För att minska risken för att dina bilder påverkas rekommenderar vi någon av följande serviceåtgärder:

Det är viktigt att se till att sensorerna på utrustningen är rena och fungerar som de ska. Vårt underhåll erbjuder rengöring och kontroll av CMOS-sensor, ND-filter och linsfattning.

Perfekt fokusmatchning

Med tiden kan AF-sensorn samla damm eller få stötskador, eller så kan objektivets ultraljudsmotor (USM) ha försämrats. Dessa faktorer kan påverka kvaliteten på fokus och på bilderna.

Dåligt fokus: Perfekt fokus:

Följande service kan återställa kamerahuset eller objektivet till tillverkarens standard:

Vår service är en omfattande kontrollprocess med kontroll av den fullständiga funktionen och bildanalys, vilket säkerställer att kamerorna och objektiven underhålls inom tillverkarens tekniska data. Prestandatester utförs också för att säkerställa optimal bildkvalitet och funktion.

De här tjänsterna kan även justera om kameran och objektivet tillsammans till den bästa konfigurationen.

Pixelfel

På grund av vissa förhållanden, till exempel extrem värme eller exponering för starkt ljus, kan kameran ha vissa pixelfel som kan leda till att punkter visas på bilderna:För att minska risken för att dina bilder påverkas rekommenderar vi följande service för din kamera:

Vår service är en omfattande kontrollprocess med kontroll av den fullständiga funktionen och bildanalys, vilket säkerställer att kamerorna och objektiven stämmer med tillverkarens tekniska data. Prestandatester utförs också för att säkerställa optimal bildkvalitet och funktion.

Book your service now

Contact us to discuss your maintenance requirements

BOOK NOW

Du kanske också behöver ...