Information om europeiska bestämmelser kring klassificering, märkning och förpackning

EU:s kemikalieöverensstämmelse

Här kan du söka efter EU:s CLP (europeiska bestämmelser kring klassificering, märkning och förpackning) för din produkt.