Hero
alt text goes here

TERMS
&
CONDITIONS

Kampanjvillkor

1. Deltagande

Med inspiration från Ernest Hemingways story på sex ord kommer Canon Nordic visa att en fängslande story kan berättas på några få sekunder. Canon Nordic lanserar Fifteen Second Film Festival, ett initiativ till att inspirera människor att berätta historier genom videor på under 15 sekunder. Idéen är att få så många som möjligt att berätta en historia på Instagram.

Du ansöker genom att ladda upp en video med hashtaggen 15secondfilmfestival och @canonnordic . Videon måste ha ett narrativ och får inte vara längre än 15 sekunder. I anslutning till detta kommer Canon ha en professionell jury som dömer videorna och skapar en lista som kommer att visas från och med 1:a december 2019. Endast en person kan vinna titeln och om du blir vald kommer du att få ett meddelande den 19 december.

Vinnaren blir vår första Canon Nordic-filmskapare inom filmverksamhet. Det är inte en engångsföreteelse utan en möjlighet för den här personen och Canon kommer att hjälpa den här personen framåt inom denna företagsverksamhet. Vinnaren kommer att få ett pris till ett totalt värde av 3 499 €.

2. Vad behöver jag veta om kampanjen?

Vem kan delta

Endast personer som fyllt 16 år (från 4:e november 2019) och är bosatta i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland eller Litauen kan delta i Fifteen Second Film Festival.

För att kunna delta måste du ha ett personligt och giltigt Instagram-konto med en öppen profil så att Canon Nordic kan se dina bidrag och inlägg. Anställda, direktörer, tjänstemän, agenter och andra representanter för Canon (sponsor) eller Instagram är inte berättigade till att delta.

Vad är en #15secondfilmfestival?

En festival som tar plats endast på Instagram - där människor skapar roliga, känslosamma och lockande stories på under 15 sekunder. Vi söker därför Canons första nordiska filmskapare.

Videokrav

Videor måste möta följande krav:

Måste vara ett original skapat av deltagaren och får inte överträda copyrights, varumärken , rättigheter för individ, publicitet eller andra immateriella rättigheter eller rättigheter för andra personer eller enheter. Om du använder musik måste du ha de fulla rättigheterna för att använda musiken online.

Genom att skicka in en video intygar deltagaren att han/hon och eventuella andra personer inblandade i videon lämnar sitt samtycke till inlämningen och användningen av videon i kampanjen samt ger tillåtelse att använda videon enligt dessa allmänna bestämmelser. Genom att skicka in en video ger deltagaren tillåtelse till att posta videon i ett format associerat med Canon inklusive på sociala medier, PR och på webbplatser som ägs av Canon.

3. Vinnaren av priset

Den 19:eDecember 2019 kommer Canon tillkännage vinnaren. Den bästa videon på Instagram med taggen #15secondfilmfestival och @canonnordic, som berättar den mest underbara, mörka, mystiska, ljusa, roliga eller rörande storyn på under 15 sekunder och framställer ett narrativ på bästa sätt kommer att bli vald av juryn. Sedan kommer Canon Nordic kontakta vinnaren via ett privat meddelande på Instagram.

Pris:

  • Personlig utbildning
  • En EOS R kamera + RF 24-105mm lins
  • Vara med i ett inslag på Canon Nordics webbsida.

Med syftet att hjälpa denna vinnare att bli nästa fantastiska skapare av videofilmer.

Fifteen Second Film Festival-kampanjens inträdesperiod börjar den 4:e November 2019 och slutar den 1:a december 2019.
INGA KÖP ELLER BETALNINGAR ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT GÅ MED ELLER VINNA. ETT KÖP KOMMER INTE ÖKA DINA CHANSER ATT VINNA.

4. Friskrivning

Tillstånd/användning av bidrag

Genom att skicka in en video ger deltagaren @canonnordic (Canon Svenska AB, Canon Danmark A/S, Canon Oy, Canon Norge AS), deras reklamagenturer och deras respektive agenter , anställda och direktörer en icke-exklusiv, evig, rörlig, kostnadsfri, fullt betald lisens för att använda, ändra, publicera, skapa härledda arbeten från och visa sitt foto ,i helhet eller delvis, över hela världen och för att föra in det i andra arbeten i alla former, media eller teknik som redan existerar eller utvecklas senare, inklusive för kampanj eller marknadsföringsändamål. För högre säkerhet förbehåller Canon Nordic rätten att, på eget bevåg, ändra, redigera eller ta bort foton, eller att begära att en deltagare ändrar eller redigerar foton till följd av klagomål, eller av andra anledningar.

5. LAGRAD INFORMATION

5.1. Alla personuppgifter som skickas in till oss behandlas av Canon Europe Limited, dess ombud eller tillhörande koncernbolag i syfte att administrera denna kampanj och, om tillämpligt, i marknadsföringssyfte om deltagaren har godkänt att ta emot marknadskommunikation från Canon. Mer information om hur vi använder dina uppgifter, inklusive när du godkänner marknadsföringssyften, finns i vår policy för konsumentintegritet – http://www.canon.se/privacy-policy/

5.2. Om deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i marknadsföringssyfte eller vill hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör deltagaren INTE kryssa i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.

5.3. Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EES.

6. LAG OCH RÄTTSKIPNING

Dessa villkor och alla tvister som uppstår ur eller i samband med dem ska regleras och tolkas i enlighet med lagar och i en domstol i ditt bosättningsland i det lokala språket. I de lokala konsumentlagarna kan du få information om dina rättigheter. Dessa lagar påverkar inte statliga rättigheter.

7. Kontaktinformation

Canon Svenska AB                          Tel:        08 744 85 00

Canon Norge AS                              Tel:       +47 22 62 92 00

Canon Oy                                       Tel:       010 544 20

Canon Danmark A/S                        Tel:      +45 7015 5005

Canon Estonia, Latvia, Lithuania       Tel:      010 544 20

8. Instagram och Facebook

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook eller på något sätt kopplad till Facebook. Deltagarna måste befria Instagram från allt ansvar.


Back to the campaign page >