Hero
alt text goes here

TERMS
&
CONDITIONS

Reklam –The Missed Shots Tävlingsvillkor

“The Missed Shots” tävlingen är organiserad av Canon Svenska AB som är en del av Canon Nordic group (“CanonNordic”).

1. Hur du deltar?

Varje fotograf vet hur det känns att missa ett foto. Canon Nordic återskapar dessa missade fotografier och vi vill att du delar din. Idéen är att få så många som möjligt att dela sin story om sina missade fotografier på Instagram.

Du deltar genom att ladda upp en story på Instagram med ditt missade fotografi och taggar bilden med @canonnordic eller genom att svara direkt på @canonnordic’s Instagram story-fråga. I tävlingen kommer Canon Nordic publicera de bästa missade fotografierna på Instagram stories och välja 5 vinnare i slutet av kampanjen. Om du är en av de lyckliga vinnarna får du ett direktmeddelande på Instagram den 20 DECEMBER.

Vinnarna får välja ett valfritt Canonobjektiv upp till ett värde av 15300 SEK (inkl. VAT), baserat på https://store.canon.se objektivpriser.

2. Vad behöver jag veta om kampanjen?

Vem kan delta?

Endast personer som fyllt 18 år (från 20 november 2020) och är bosatta i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland eller Litauen kan delta i The missed shots.

För att kunna delta måste du ha ett personligt och giltigt Instagram-konto med en öppen profil så att Canon Nordic kan se dina bidrag och inlägg. Anställda, direktörer, tjänstemän, agenter och andra representanter för Canon (sponsor) eller Instagram är inte berättigade till att delta.

Vad är #Themissedshots?

Det är det där fotografiet som kunde berättat en viktig story – men du missade det. Och du tror fortfarande att det förtjänar att se dagens ljus – även om det aldrig fångades av en kamera.

Story-krav

Instagram Storyn måste möta följande krav:

  • Måste vara ett original skapat av deltagaren och får inte överträda copyrights, varumärken, rättigheter för individ, publicitet eller andra immateriella rättigheter eller rättigheter för andra personer eller enheter. Om du använder musik måste du ha de fulla rättigheterna för att använda musiken online.
  • Storyn måste vara sann och upplevd av deltagaren.

Genom att skicka in en story ger deltagaren tillåtelse till att posta storyn i vilket format som helst, associerat med Canon inklusive på sociala medier, PR, utställningar och på webbplatser som ägs av Canon. Deltagaren godkänner också att hans/hennes namn kommer att publiceras i ett sådant inlägg av Canon för att erkänna de moraliska rättigheter som deltagaren måste nämnas som upphovsman. Genom att skicka in en story intygar deltagaren att han/hon och eventuella andra personer inblandade i storyn/bilden/videon lämnar sitt samtycke till inlämningen och användningen av bilden/videon i kampanjen samt ger tillåtelse att använda storyn/bilden/videon enligt dessa allmänna bestämmelser.

3. Vinnaren av priset

Den 20 december 2020 annonserar Canon vinnarna på @canonnordic Instagramkonto. De 5 bäst storys på Instagram som nämner @canonnordic eller var ett svar på @canonnordic’s fråga-story, som berättar den mest underbara, mörka, inspirerade, mystiska, ljusa, roliga, rörande storyn om ett missat fotografi kommer vinna. Berättelser utvärderas och vinnande stories väljs ut av ett team som utsetts av Canon Nordic. Canon Nordic kontaktar vinnarna med ett direktmeddelande på Instagram när tävlingen är slut.

Priset:

  • Ett valfritt Canonobjektiv värt upp till 15 300 SEK inkl. VAT.

The Missed Shots-kampanjens deltagande börjar 23 november 2020 och avslutas 19 december 2020. Om du vinner måste du svara på det direktmeddelande som skickas till dig på Instagram inom en månad. Om du missar tidsfristen betyder det att du förverkar rätten att få priset. Priset skickas till din adress efter avtal med Canon om vilken objektiv du vill ha. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

INGA KÖP ELLER BETALNINGAR ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT GÅ MED ELLER VINNA. ETT KÖP KOMMER INTE ÖKA DINA CHANSER ATT VINNA.

4. Tillstånd/användning av bidrag

Genom att skicka in en story ger deltagaren @canonnordic (Canon Svenska AB, Canon Danmark A/S, Canon Oy, Canon Norge AS), deras reklamagenturer och deras respektive agenter, anställda och direktörer en icke-exklusiv, evig, rörlig, kostnadsfri, fullt betald lisens för att använda, ändra, publicera, skapa härledda arbeten från och visa sitt foto eller story, i helhet eller delvis, över hela världen och för att föra in det i andra arbeten i alla former, media eller teknik som redan existerar eller utvecklas senare, inklusive för kampanj eller marknadsföringsändamål.

Canon Nordic förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, redigera eller ta bort ett foto eller story, eller att begära en deltagare att ändra eller redigera ett foto eller story, om ett klagomål mottas med avseende på fotot eller story, eller om ett foto eller story potentiellt kan uppfattas som hot, förtal, uppmaning mot etnisk grupp eller potentiellt uppfattas som omoralisk, oetisk eller i strid med Canons värderingar eller av någon annan anledning som potentiellt kan skada eller skada Canons varumärke eller dess anseende dess rimliga bedömning. Canon Nordic förbehåller sig alla rättigheter att framföra rättsliga anspråk i förhållande till detta.

5. PERSONLIG INFORMATION

5.1. Den registeransvarige för personuppgifter som skickas till oss kommer att vara
Canon Europa N.V.
Company Registration Number: 33166721
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
Kontakt e-mailadress för Canon Data Protection Officer: DataProtectionOfficer@canon-europe.com.

5.2. Personuppgifter kan överföras till och behandlas av personuppgiftsansvariges ombud eller associerade gruppföretag i syfte att administrera denna tävling. Canon Nordic behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utvärdera vinnaren av ”The Missed Shots”-tävlingen, inklusive deltagarens Instagram-användarnamn och publicerade eller mottagna berättelse. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är deltagarens samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket då kommer att innebära att du drar dig ur tävlingen.

5.3. Om deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i marknadsföringssyfte eller vill hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör deltagaren INTE kryssa i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.

5.4. För mer information om hur vi använder dina uppgifter när du väljer att delta i marknadsföringssyfte, se vår integritetspolicy för konsumenter - http://www.canon.co.uk/privacy-policy/. Alla frågor och förfrågningar relaterade till dataskydd kan ställas till Canon Data Protection Officer på DataProtectionOfficer@canon-europe.com.

5.5. Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EES.

6. LAG OCH RÄTTSKIPNING

Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska regleras av och tolkas i enlighet med obligatoriska konsumentlagar och eventuellt andra tillämpliga lagar och i en domstol i ditt bosättningsland på det lokala språket. Om du har några frågor kan din lokala konsumentrådgivare ge dig råd om dina rättigheter.

Dessa villkor påverkar inte deltagarens lagstadgade rättigheter som konsument.

7. Kontaktinformation

Canon Svenska AB                          Tel:        +46 (0)8 744 85 00

Canon Norge AS                              Tel:       +47 22 62 92 00

Canon Oy                                     Puhelin:       +358 10 544 20

Canon Danmark A/S                        Tel:      +45 7015 5005

Canon Estonia, Latvia, Lithuania       Tel:      +358 10 544 20

8. Instagram och Facebook

Tävlingen sponsras, rekommenderas eller hanteras inte av Instagram eller Facebook. Varje deltagare är ensam ansvarig för sitt inlägg på sociala medier och hänvisningen till Canons The Missed Shots-tävling befriar inte deltagaren från sådant ansvar och Canon, Instagram eller Facebook tar inte ansvar för inlägg som görs av deltagaren under tävlingen.