Canon Young People Nordic Competition

[Den här tävlingen är inte på något vis sponsrad, stödd, administrerad av eller associerad med Instagram.

 1. ARRANGÖR OCH DELTAGARE

  1.1. Arrangören (”Canon”) består av följande enheter:

  • Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg Telefon: +45 70155005
  • Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, P.O.Box 33, Holmlia, N-1201 Oslo Telefon: +47 22 62 92 00
  • Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 169 88 Solna Telefon: +46(0)8744 85 00

  1.2. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige, Danmark eller Norge, och deltagare måste vara mellan 16–19 år när anmälningsperioden startar. För att få delta måste deltagare ha ett giltigt Instagramkonto med en profil som inte är privat. Anställda, chefer, tjänstemän, ombud eller andra representanter för Canon (Sponsorn) eller Instagram, tillåts inte delta eller vinna.

  1.3. Anställda på Canon, dess dotterbolag, anställdas familjer, ombud och andra parter som involveras direkt i den här kampanjen och i sponsorskapet får inte delta.

  1.4. Genom att gå med i tävlingen anses alla deltagare ha godkänt dessa gällande regler och villkor, såvida inte annat meddelats skriftligt.

 2. TÄVLINGEN

  2.1. Syftet med Canons tävling YPNC – Young People Nordic Competition – är att ge ungdomar (16–19 år) möjlighet och stöd för att hitta och göra sina röster hörda när det gäller FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) och att dela sina stories med hela världen. Detta sker genom att stötta ungdomar till att utveckla sina bildbehandlingstalanger, stimulera deras passion för bilder och inspirera dem genom den kraft som ligger i visuell storytelling. Tävlingen YPNC ingår i Canon Europe Young People Programme.

  2.2. Det kostar ingenting att delta i tävlingen och man behöver inte göra några inköp.

  2.3. Flera bidrag/bilder tillåts och mer än en bild från en deltagare kan väljas ut för publicering, men priserna är strikt begränsade till ett pris per person.

  2.4. Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag, eller bidrag mottagna efter slutdatum 6 april är inte berättigade för publicering eller något pris.

 3. SÅ HÄR DELTAR DU

  3.1. Du deltar genom att ladda upp din bild på Instagram och en kort text som innehåller kopplingen till det SDG-hållbarhetsmål du valt. Tagga sedan bilden med hashtag ”#photosforgood”.

  3.2. En jury som består av utvalda Canon-anställda kommer efter tävlingens slutdatum att utse tre vinnare (se avsnitt 7 för mer information). Samtliga tre vinnare får en EOS M50-kamera, objektivet EF-M 15-45mm IS STM och en 1-dags foto/video-workshop med Canon tillsammans med 10 egna vänner.

  3.3. Alla bidrag måste ha inkommit mellan klockan 00:00 den 9 mars och klockan 23:59 den 6 april.

 4. TÄVLINGSKRAV

  4.1. Fotot/videon måste vara original och taget/inspelad av deltagaren.

  4.2. Fotot/videon som deltagaren skickar in får inte innehålla:

  1. igenkänningsbara personer, såvida deltagaren inte kan påvisa att sådana personer har gett alla nödvändiga godkännanden att Canon får använda och publicera dem under dessa regler och villkor; eller
  2. konstverk, såvida deltagaren inte kan påvisa att deltagaren har beviljats en licens att dessa konstverk får användas och publiceras av Canon under dessa regler eller villkor; eller
  3. logotyper eller varumärkesnamn, såvida deltagaren inte kan påvisa att deltagaren har beviljats en licens att sådana logotyper eller varumärken får användas och publiceras av Canon under dessa regler eller villkor; eller
  4. nakenbilder eller något som kan anses vara oanständigt, omoraliskt eller på något sätt olämpligt eller olagligt; eller
  5. något som kan inkräkta på tredje parts rättigheter.

  4.3. Om det blir du som väljs ut som en av tävlingens tre vinnare (se informationen ovan) kommer Canon omedelbart att kontakta dig via ett direktmeddelande på Instagram. Och om du valts som vinnare och inte svarar inom två (2) veckor, förbehåller Canon sig rätten att välja en annan vinnare.

  4.4. Om Canon vill dela ditt foto/din video och visuella story på sin webbplats, sidor på sociala medier och/eller på utställningsevenemang, kommer vi att i förväg kontakta dig via ett direktmeddelande på Instagram och be om din tillåtelse.

  4.5. Du godkänner också att Canon får kontakta dig om det gäller administration av tävlingen eller i händelse att Canon vill diskutera någon annan användning av det foto/den video som skickats in till tävlingen.

  4.6. Canon förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga eller oläsliga bidrag eller bidrag som i övrigt inte uppfyller ovanstående krav.

  4.7. Angående priset 1-dags workshop: de 10 vännerna måste vara mellan 16–19 år och ha förälders/vårdnadshavares skriftliga godkännande (om personen är under 18 år) att Canon får dela bilder/video från workshoppen samt ett underskrivet godkännande att Canon får dela det innehåll som skapats av deltagarna i denna workshop. Canon kommer att dela bilderna/videorna på sin webbplats, i sociala medier och på utställningar.

 5. GARANTIER

  Genom att skicka in sitt bidrag

  garanterar deltagaren att:

  - deltagaren är enskild upphovsman till fotografiet/videon;

  - deltagaren har äganderätt till fotografiet/videon;

  - fotografiet/videon och de delar som finns däri inte inkräktar på tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter);

  - om en person eller en persons bild finns i fotografiet/videon, har deltagaren fått ett skriftligt tillstånd av personen/personerna att Canon får använda deras bilder såsom beskrivits i dessa regler och villkor; och

  - om fotografiet/videon tagits i ett annat land än i Sverige, Danmark och Norge, har deltagaren följt tillämplig lag i sådant land, inklusive men inte begränsat till några immateriella rättigheter och äganderättsregelverk;

  - det åligger deltagaren att säkerställa att relevant tillåtelse inhämtats, att eventuella utgivningsformulär har slutförts tillfredsställande och att det inte inkräktar på copyright.

  Canon garanterar att:

  - Vi ska agera inom räckvidden för de rättigheter som beviljats i dessa regler och villkor;

  - Enligt punkt 9 förbehåller sig Canon rätten att på nytt posta, visa, reproducera eller publicera, eller ge tillåtelse att visa, reproducera eller publicera, alla bidrag utan att betala upphovsmannen för fotografiet/videon.

 6. VINSTEN

  6.1. De tre vinnarna får kameran EOS M50 och objektivet EF-M 15-45mm IS STM, till ett värde av cirka 7400kr samt en 1-dags foto/video-workshop tillsammans med 10 vänner, till ett värde av cirka 7500kr (”Pris”).
  Syftet med foto/video-workshoppen är att stödja vinnarna och deras vänner att utveckla sina talanger inom bildbehandling. Observera att vinnaren måste acceptera båda priserna och inte kan välja mellan priserna (till exempel acceptera kameran, men inte 1-dags workshop). Om vinnaren inte accepterar båda priserna har Canon rättighet att välja en annan vinnare. Om du valts som vinnare kontaktas du via ett direktmeddelande på Instagram. Vi efterfrågar då din kontaktinformation. Vi ber dig också om följande:

  1. Om du är under 18 år krävs godkännande både från dig och dina föräldrar/vårdnadshavare att vi får använda dina bilder på vår webbplats, i profiler på sociala medier och på interna och externa utställningar som visar Canons tävling YPNC.
  2. Godkännande från alla personer som visas på bilden, för samma användning som beskrevs ovan.
  3. Både personligt godkännande och godkännande från föräldrar/vårdnadshavare (om du är under 18 år) att få använda och dela bilder/videor från workshoppen och bilder/visuella stories tagna av deltagarna på denna workshop, på Canons webbplats, i sociala medier och på utställningar. Detta godkännande måste ges innan workshoppen börjar och måste finnas både för vinnaren och de övriga 10 deltagande vännerna. Vinnaren väljer vilka som ska delta i workshoppen. Observera att Canon behöver kontaktinformation (namn, ålder och e-postadress) på varje workshop-deltagare, för att säkerställa att samtliga godkännanden som nämndes ovan finns på plats.

  6.2. Canon förbehåller sig rätten att publicera namn och land på vinnaren och att publicera prisutdelningar efter tävlingens slutdatum. Canon meddelar vinnaren via direct message på Instagram. Om vinnaren inte vill att sådana detaljer ska publiceras, måste detta anges till Canon vid samma tillfälle som vinnaren meddelas priset.

  6.3. Priset kan inte överföras och inte ersättas med kontanter eller kreditalternativ. Om erbjudet pris inte finns att tillgå på grund av omständigheter som ligger utanför Canons kontroll, förbehåller Canon sig rätten att erbjuda ett alternativt pris till samma eller större värde.

  6.4. Kameran EOS M50 och objektivet EF-M 15-45mm IS STM skickas till vinnarna inom 30 dagar efter meddelad vinst. Tillsammans med vinnarna kommer vi överens om datum och plats för workshoppen.

  6.5. Namnet på vinnarna publiceras på våra Instagram- och Facebook-sidor i april. Vinnarnas namn och land kan också delas på Canons webbplats och på utställningar där Canons YPNC visas.

  6.6. Erbjudet pris är enbart det som angetts ovan och kan inte omvandlas till vare sig kontanter, kredit eller annat ersättningspris.

  6.7. Avvisat eller ej avhämtat pris kan komma att ges till andra deltagare, helt och hållet efter Canons eget gottfinnande.

  6.8. Om vinnaren inte svarar inom två (2) veckor efter att ha kontaktats av Canon, förbehåller sig Canon rätten att välja en annan vinnare.

  6.9. Under workshoppen kommer deltagarna att få tillgång till utrustning helt gratis. Utrustningen vid workshoppen kan inte köpas och måste lämnas tillbaka till Canon efter dagens slut, i samma skick som när Canon tillhandahöll den. Canon står för lunch, dryck och transport (om nödvändigt) under workshoppen. Canon betalar dock inte deltagarnas reskostnader till och från workshoppen.

  6.10. Avgifter för priser betalas enligt lokal lagstiftning i både Danmark, Norge och Sverige.

 7. VAL

  Efter slutdatum kommer en jury som består av utvalda Canon-anställda att välja totalvinnaren.

  Vinnande visuella stories utses utifrån följande tre kriterier:

  - Bildens kvalitet

  - Den visuella storyns relation till hållbarhetsmålet

  - Med vilken glöd som den visuella storyn berättas

 8. PERSONUPPGIFTER

  Både Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna och arrangören nämnd i 1.1. är dataregisteransvariga när det gäller personuppgifter angivna av deltagarna. Personuppgifterna förvaras säkert och kan komma att överföras via en säker server utanför EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Personuppgifter som samlas in från deltagare omfattas av Canons sekretesspolicy för konsumenter (https://www.canon.se/privacy-policy/).

 9. ANSVARSFRISKRIVNING

  9.1. Canon förbehåller sig rätten att avvisa bidrag eller att ta tillbaka prisets fulla värde om Canon anser att tävlingens regler och villkor har missbrukats eller överträtts.

  9.2. Canon kan inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust, skada eller oförrätt som kan uppstå på grund av deltagande i den här reklamkampanjen. Dock ska inget i dessa regler ha sådan verkan att de utesluter eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som orsakats av bevisad oaktsamhet från dess anställda eller leverantörer.

  9.3. Om tvist angående tolkning eller utförande av reglerna som hänförs till tävlingen skulle uppstå, ska Canons chefer ha slutgiltig bestämmanderätt.

  9.4. Om någon del i dessa villkor av domstol eller annan behörig myndighet befinns vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, då skall sådan del tas bort från återstoden av dessa villkor, som ska fortsätta vara giltiga i den fulla utsträckning som lagen medger.

  9.5. Den här tävlingen är inte på något vis sponsrad, stödd, administrerad av eller associerad med Instagram. Instagram kommer inte att samla in dina personuppgifter när du deltar i tävlingen. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att Instagram inte kan hållas ansvarigt för det som förknippas med den här kampanjen.

 10. JURISDIKTION

  Dessa regler och villkor och de tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem, ska styras och tolkas enligt den lag och i den domstol i landet där du bor och på ditt lokala språk. Din lokala konsumentrådgivare kan meddela vilka rättigheter du har. Dessa regler påverkar inte lagstadgade rättigheter.