Tre steg för att introducera automatisering i företaget

Påbörja din resa inom digital transformation

LADDA NER GUIDE

Guiden till en lyckad digital transformation

53 % säger att den största drivkraften för digital transformation är att effektivisera processer. Ta reda på hur du kan öka effektiviteten

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

Introducera automatisering i företaget

För 53 % av organisationerna är den största drivkraften för digital transformation att skapa effektivare processer. Automatisering är ett viktigt verktyg för att uppnå den visionen: genom att ersätta traditionella analoga arbetsflöden hoppas företag kunna minska andelen fel, spara tid och pengar. Personalen slipper repetitiva arbetsuppgifter och kan fokusera på mer givande, kundinriktat arbete.

Implementering av automatisering kan skapa en dominoeffekt i hela organisationen. Marknadsförare kan fokusera på kundnöjdhet och spåra resultat enklare. För HR kan intelligenta automatiska processer, där artificiell intelligens ingår, hjälpa till att tillhandahålla enhetliga drifttjänster för HR. Vad gäller den ekonomiska funktionen, specifika trender och utveckling inom automatiska processer för robotik kan kognitiv databehandling och sakernas internet (IoT) öka säkerheten och minska administrativa fel. Men själva införandet av automatisering är en viktig del i transformationsresan och något som många företag lätt fastnar i. Nedan beskriver vi tre viktiga steg för att lyckas introducera automatisering i ditt företag.

Bedöm din digitala mognad

Alla företag har olika nivåer av digital mognad, så det är klokt att börja långsamt. Att bedöma ett företags digitala mognad innebär att granska ett antal aspekter i en organisation: dess kultur, den aktuella teknikanpassningen, hur välanpassat det är att stödja digital styrning och hur väl den använder kund- och affärsdata. Det visar om företaget är en ”tvivlare, anpassare, samarbetare eller differentiator”: med den informationen kan du definiera dina specifika mål med automatiseringen och införa en stegvis utförandemetod. I detta ingår att välja små processer att automatisera, som inte kräver mänsklig inblandning (t.ex. godkännande för resekostnader), snarare än verksamhetskritiska processer. Det blir som ett första test för att hjälpa till att identifiera potentiell påverkan och hinder, och nå möjliga lösningar på eventuella problem.

Man running up some stairs, shot from behind

Få intressenter att haka på

När de automatiska affärsprocesserna börjar falla på plats är det viktigt att fastställa rollerna och ansvarsområdena för alla intressenter som är inblandade i processen. Se till att alla intressenter befinner sig på samma sida. Involvera dem redan tidigt och inför en transparent hierarki genom att identifiera processägaren för att påvisa ansvaret. Välj en människotillvänd lösning som företagsledarna känner sig trygga med och anpassa den automatiska processen till den befintliga strategin. Den strategiska anpassningen är viktig och kan avgöra om en teknisk transformation bär eller brister. Genomför en diskussionssession för att förstå smärtpunkterna, så att alla känner sig viktiga i organisationen. På så sätt blir det också enkelt att dra nytta av automatiseringen för att lösa alla problem.

Investera i utbildning

För att du ska lyckas med digital transformation är det viktigt att investera i utbildning av personalen för de nya plattformarnas grundläggande funktioner, implementeringens bakomliggande resonemang och det önskade resultatet. Men för att användarna ska vänja sig vid den nya plattformen är det viktigt att välja en programvara som är intuitiv, lättanvänd och man lätt kan lära sig själv.

Hantering av affärsprocesser

Den verkliga framgången med automatisering beror på hur väl den nya plattformen tas emot och hur väl användarna interagerar med systemet. Därför måste företagen introducera hantering av affärsprocesser (BPM), processen för att konsekvent mäta automatiseringens prestanda och göra kontinuerliga ändringar för att optimera den. Utan kontinuerlig övervakning av automatiseringens resultat i organisationen är det väldigt svårt att öka processens effektivitet.

Det är ett viktigt steg inom all digital transformation att vid något tillfälle introducera automatisering. Trots att fördelarna är tydliga är inga automatiska affärsprocesser oklanderliga, precis som att människor begår misstag. Det krävs många verksamhetsresurser för att få ut mesta möjliga av det. Automatiseringen måste vara en del av organisationens DNA. Det kan vara kostsamt till en början, men om det utförs på rätt sätt är det värt investeringen.

Hantera utmaningar med digital transformation med hjälp av Canon

Relaterade lösningar

Upptäck hur du effektiviserar dina affärsprocesser med digital transformation


KONTAKTA OSS