ARTIKEL

Strategiska abonnemang: Förbered er för en flexibel framtid med IT som tjänst

Work professionals looking at a laptop smiling

Företag har aldrig kunnat förutse framtiden, men de senaste årens turbulens har gjort det allt svårare att planera. Ledare har kämpat för att styra sin organisation i motvind och först behövt anpassa sig efter arbetsförhållandena under pandemin och sedan de problem som detta medfört, som förlorade affärer, strategisk omstrukturering och fortlöpande problem med leveranskedjan.

Det finns en gräns för hur mycket ledare kan ”planera” för framtiden. Därför söker företag idag nya sätt att minska riskerna, särskilt för stora investeringar. Tjänstemodeller för konsumtion blir allt mer populära bland företag som ska köpa IT-lösningar. De erbjuder större anpassningsbarhet, flexibilitet och ekonomisk säkerhet än traditionella kapitalinköp.

Allt mer populärt

Tjänstemodellen har växt snabbt det senaste årtiondet, först och främst för att den underlättar så mycket för ledningen. Tidigare kunde organisationer välja bort att investera i ny teknik för att de helt enkelt saknade de resurser eller kunskaper som krävdes för att hantera den.

Att flytta ansvaret för driften tillbaka till leverantören passade alla inblandade: det ökar sannolikheten för investeringar, vilket ger större tillväxtmöjligheter för leverantörer, och det ger även kunderna tillgång till den innovation och den digitala transformation de önskar utan att behöva krångla med den dagliga hanteringen.

Men när pandemin slog till förutspådde Deloitte, tillsammans med andra kommentatorer, att "as-a-service" modellen i allt högre grad skulle uppskattas för dess andra grundläggande egenskap: ”som ett verktyg för företag att hålla sig flexibla och smidiga i dessa osäkra tider1.” År 2021 visade det sig faktiskt att 81 % av de IT-anställda som deltog i undersökningen av Deloitte2 sa att det snabbade på deras införande av "as-a-service" modellen. 55 %, sa att det resulterade i att de investerade mer i "as-a-service" modellen än de hade planerat.

När vi går vidare från en kris som covid-19 har företag lärt sig en praktisk läxa – ju mer flexibel din företagsmodell är, desto bättre rustad är du för allt. Det är troligtvis därför marknaden för tjänstemodeller förblir stark, med en efterfrågan som sträcker sig över B2B-branscher, från säkerhetstjänster till hårdvara3.

Flexibilitet och ekonomisk stabilitet

En av de främsta anledningarna till den här uppgången är de ekonomiska fördelarna som "as-a-service" modell erbjuder. De flyttar kostnaderna från kapitalutgifter till driftskostnader, så att företag och deras ledningsgrupper slipper hitta finansiering för större utgifter vid ett och samma tillfälle.

Avtal med fasta betalningar, som är en typ av tjänstemodell, ger oroliga ekonomiavdelningar möjlighet att planera bättre för framtiden, med en tydligare bild av planerade utgifter varje månad. De stabila, regelbundna kostnaderna minskar även komplexiteten i att balansera utgifter i oförutsägbara tider, för att inte tala om de skattemässiga fördelarna.

Anpassningsbarhet och riskminimering

Tjänstemodellen bidrar även till att minska riskerna avsevärt. I ett ansträngt ekonomiskt läge vill organisationer över hela världen hitta sätt att dra åt svångremmen. En stor kapitalutgift för en innovation kan mycket väl ses som en risk som företaget inte har råd med, särskilt om ledarna inte kan garantera framgång eller användning.

Eftersom våra arbetsvanor förändras så snabbt kan det vara svårt att förutsäga hur arbetsplatskraven ska utvecklas och därmed om teknik som behövs just nu även används om tre månader. Till exempel var distansarbete obligatoriskt under en stor del av 2020 och början av 2021 i hela Europa, vilket skapade en stor oväntad efterfrågan på specialistteknik. Även om detta verkade vara tillfälliga förhållanden har många organisationer nu gått över till att använda långsiktiga hybridarbetsmiljöer.

Genom tjänstebaserade lösningar kan ledare möta skiftande behov. När behoven genomgår stora förändringar kan kontrakt per användning underlätta i snabbt växlande miljöer där företag fortfarande håller på att beräkna sina faktiska behov. Dessa abonnemangstjänster är mycket enklare att aktivera, justera och säga upp. Ledare kan känna sig trygga med att de kan anpassa sina hybridarbetsmiljöer och finjustera funktionerna genom att helt enkelt skala eller ändra sina investeringar i tjänstemodeller.

Maximera avkastning på investering från IT-teamet

Innan tjänstemodellen blev allmänt använd var IT-chefernas arbete med efterforskning och val av företagsteknik mer krävande. Eftersom det var ett stort ekonomiskt beslut lade IT-team ofta stora mängder tid på att granska olika produkters specifikationer. Det var helt och hållet företagets ansvar att fatta rätt beslut och förvissa sig om att tekniken kunde hanteras och underhållas internt. Eftersom processen var så tidskrävande fick IT-avdelningen rykte om sig att vara kostsam.

Upptagna IT-chefer ställs nu inför utmaningen att anpassa sina traditionella arbetsmiljöer efter nya utmaningar, som hybridarbete. De har ännu mindre tid att ägna åt inköpsprocessen, och samtidigt har de ännu större och mer komplexa behov att tillgodose.

Med tjänstelösningar minskar pressen på inköpsprocessen eftersom ansvaret för lösningens prestanda och underhåll ligger hos leverantören. Organisationer köper helt enkelt de funktioner som tekniken levererar. Företagsledare kan försäkra sig om att IT-teamen lägger mindre tid och resurser på den komplexa hanteringen av enheter och teknik, och mer tid på att säkerställa att lösningen ger avkastning på investeringen och används av arbetstagarna på ett sätt som drar nytta av alla dess fördelar.

De senaste årens dramatiska förändringarna på marknaden har påvisat vikten av att kunna anpassa sig snabbt, köpa in eller skala funktioner för att stödja varierande krav. Tjänstebaserade lösningar ger möjlighet att investera i de tekniker som verkligen hjälper organisationer att förbättra det de erbjuder och utveckla sin framtid utan att behöva oroa sig för om de har möjlighet att hantera dem. I kombination med den ekonomiska säkerhet som tjänstemodeller ofta erbjuder, och flexibiliteten i att kunna justera tjänster efter behov, är dessa modeller ett smart sätt för ledare att minska risken i ett snabbt föränderligt landskap.

Ta reda på hur vi bygger in mer flexibilitet i vår modell med vårt erbjudande Print-as-a-Service som tjänst.

en bild av yrkesverksamma som tittar på en surfplatta

BROSCHYR

Broschyr om Print-as-a-Service

Vill du hitta det som passar bäst för ditt företag?

Hämta vår broschyr om utskrift (PraaS) nu så får du en fullständig översikt över fördelarna och mer information om de prenumerationsalternativ du kan välja.

Relaterade produkter och tjänster

Läs mer om vårt ekosystem för Managed Print Services.

Läs mer

LÄS MER OCH KONTAKTA VÅRA EXPERTER