Programvara

SiteAudit

SiteAudit från Netaphor är ett verktyg för granskning, övervakning och hantering av enheter, som registrerar och tillhandahåller värdefull enhetsdata för maskinparker med skrivare och multifunktionsenheter. Programvaran SiteAudit är perfekt för alla företagsmiljöer, från små och medelstora företag till större bolag, och hjälper dig att stödja dina maskinparksrelaterade aktiviteter.

ÖVERSIKT

Lösning för enhetsövervakning och -hantering som stöd för din verksamhet

Programmet SiteAudit är tillgängligt i molnet eller lokalt och ger flertalet kraftfulla funktioner för att maximera enheternas inställningar, drifttid och säkerhet. Ditt företag kan automatisera enhetshanteringen, till exempel beställningen av förbrukningsartiklar, service och hantering av blandade enheter, vilket gör att du kan öka produktiviteten, säkerheten, hållbarheten och få värdefulla insikter när det gäller användningsoptimering för att effektivisera kostnaderna.
Two office professionals sitting in a meeting room looking at an iPad – Canon UK

Viktiga fördelar

Upptäck hur Business Intelligence från SiteAudit kan stödja infrastrukturen för hanterad utskrift och scanning.

 • Öka effektiviteten och drifttiden

  Se till att enheterna används optimalt och med maximal kapacitet

 • Förbättra säkerheten och hållbarheten

  Minska potentiella säkerhetsrisker och minska miljöpåverkan från din utskrifts- och scanningsinfrastruktur

 • Optimera dina enhetsrelaterade kostnader

  Hjälper dig att hitta rätt finansiellt saldo för dina skrivare/multifunktionsenheter, förbrukningsartiklar samt service och support

 • Minska administrationstiden med automatiserad rapportering

  Analyserar data för skrivare/multifunktionsenheter när det gäller förbrukningsartiklar, service, inställningar, kostnader med mera

Ta kontroll över din enhetshantering med SiteAudit. Det är kompatibelt med ett brett utbud av skrivare och multifunktionsskrivare och automatiserar datainsamlingen och företagsrapporteringen för att optimera prestanda hos alla enheter.

Få en sammanfattning på högsta nivå eller granska data på mikronivå för specifika enheter, volymer eller fel, så att dina enheter fungerar optimalt. Automatiserad drift av vardagliga uppgifter, som lagerhållning, så att du kan arbeta snabbare och med högre effektivitet.

 • Används för granskning och affärsgenomgång av enheter, säkerhet, placering, hållbarhet och kostnader

 • Granskningar och enhetshanteringsrapporter om fakturering, leveranser och service ökar effektiviteten och optimerar kostnaderna

 • Stöd för analys av användning, volym, kostnader, service och drifttid ger detaljerad information om enskilda skrivare/multifunktionsenheter och hela maskinparken

 • Dra nytta av automatiserad övervakning och drift av maskinparken, bland annat lagerhållning, service och påfyllning av förbrukningsmaterial

Säker företagsmiljö effektiviserar arbetsflödet vid beställning

Ett av världens största polisväsen behövde en säker lösning för utskriftshantering på företagsnivå. Med fler än 5 000 enheter på över 400 anläggningar var säkerheten av största vikt eftersom organisationen har en internationell profil och verkar i en av världens mest hektiska storstäder. Noggranna tester av säkerheten hos nätverkstrafik och prestanda och strikta regler för sekretess och säkerhet i organisationen måste följas. Valet föll på SiteAudit tack vare dess starka säkerhet samt funktioner för spårning och rapportering av förbrukningsmaterial för att underlätta smidig drift.

Insiktsfull konsultanalys

Få insikt i enheter, volymer, förbrukningsartiklar, service, säkerhet, hållbarhet, placering och kostnadshantering.

Effektivisera verksamheten

Integrera med ledande service- och supportplattformar, som ServiceNow, för att förenkla och snabba på service- och supportprocesser.

Automatiserad leverans av förbrukningsartiklar

Som stöd för operatören kan du ställa in aviseringar för dina nivåer av förbrukningsartiklar och optimera dina tröskelvärden baserat på utskriftsvolymer och leveranstider.

en bild av en kvinna som ler medan hon arbetar på sin bärbara dator

Viktiga funktioner

Programvaran SiteAudit för granskning, övervakning och hantering av enheter erbjuder en mängd funktioner som gynnar din organisation.

• Enkel installation och konfiguration med få knapptryckningar

• Verktyg som fungerar oberoende av skrivarnas/multifunktionsenheternas varumärke och modell

• Stöd för granskning, övervakning, hantering och rapportering av enheter

• Tillhandahåller automatiserade enhetsåtgärder

• Översikter och detaljerad information om dina skrivare och multifunktionsenheter

Work professionals using SiteAudit fleet auditing, monitoring, and management software.

Relaterade produkter och lösningar

Upptäck andra produkter, tjänster och programvarulösningar som kan hjälpa din organisation att bli mer produktiv.

 • uniFLOW

  Hantera alla dina enheter och utskrifts- och scanningsarbetsflöden via en integrerad programvarulösning

 • eMaintenance

  Automatisera tidskrävande administrationsuppgifter, så att du kan fokusera på det som är viktigt

 • CRS Online

  Få tillgång till information om dina utskrifts- och scanningsenheter när och var du än behöver det.

 • Klimatneutrala utskrifter

  Kompensera för de koldioxidutsläpp som uppstår vid användning av kontorsprodukter genom särskild service.

Läs mer

Läs mer om hur digital transformation kan hjälpa dig att ta kontroll över din verksamhet.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vill du veta mer om Netaphor?