Tjänster

Tjänster för identifiering och utformning

Alla lösningar för hanterade tjänster inleds vanligtvis med en av våra utvärderingstjänster som ger en detaljerad analys av din utskrifts- och scanningsinfrastruktur, med rekommendationer för optimering. Våra utformningstjänster hjälper dig att optimera de tekniska lösningarna.
 • Utvärderingstjänster

  Våra utvärderingstjänster tillhandahåller detaljerade analyser av din infrastruktur, för effektiv utskrift och scanning.

  Identifieringsutvärdering:
  En detaljerad fjärranalys av effektivitet och förbättringar som kan göras i din utskrifts- och scanningsinfrastruktur.

  Som en del av granskningen tillhandahåller Canon rapporter som innehåller rekommendationer om bästa praxis och eventuella optimeringsmöjligheter, vilket ger en tydlig språngbräda för beslutsfattande. Rapporten innehåller:

  • En analys av utskriftsresurser
  • Volymanalys
  • Analys av svartvitt kontra färg
  • Utskriftsbeteenden hos slutanvändare (valfritt)
  • Identifiering av potentiella ekonomiska optimeringsområden


  Avancerad identifieringsutvärdering
  Som standardutvärderingen, men omfattar dessutom:
  • Beräkningar av total ägandekostnad och miljö
  • Enkät om användarbeteende tillsammans med feedback från intressenter
  • Optimering av enheter för att säkerställa att kapacitet och funktionalitet ligger inom slutanvändarnas räckvidd när så är möjligt


  Identifieringsutvärdering för IT-tjänsthantering
  En djupgående analys av dina nuvarande processer för IT-tjänsthantering kring Managed Print Services, med slutsatser och rekommendationer för ytterligare förbättringar.

  Utvärderingstjänsten för IT-tjänsthantering är utformad för att analysera alla viktiga ITIL-funktioner och processer för tjänstleverans. Den tittar på och analyserar detaljerna kring alla relevanta områden i din utskrifts- och scanningsinfrastruktur. Detta kan innefatta:
  • Hantering och integrering av serviceavdelningen.
  • Driftsprocesser (t.ex. hantering av förbrukningsartiklar).
  • Tjänstepolicyer (t.ex. hantering av förändringar).
  • Hantering av tjänstenivå.
  • Anläggningshantering och leveransprocesser för tjänster från tredje part.
  • Kartläggning av roller, ansvarsområden och beroenden.
  • Tjänstestyrning och rapportering.
  • Workshops om företagsbesiktning med viktiga intressenter.

 • Utformningstjänster

  Våra utformningstjänster hjälper dig att optimera din nya Canon-lösning och göra den så effektiv som möjligt.

  Tjänst för rådgivning om och utformning av lösningar

  Skräddarsydda utformningslösningar som uppfyller dina affärs- och verksamhetsmål.

  Tjänsten för rådgivning om och utformning av lösningar är utformad för följande:

  • Ge dig tillgång till Canons bästa praxis och expertis inom teknik och affärsprocesser, med en enda kontaktpunkt som ansvarar för utformningen av lösningarna
  • Översätta dina organisationsbehov till en lösning som är redo att implementeras, med Canons tekniska bakgrund och kunskap om affärsprocesser
  • Underlätta implementering och driftsättning på ett smidigt sätt, med stöd av konsekvent och tydlig dokumentation


  Tjänst för rådgivning om och utformning av tjänster
  Skräddarsydda tjänstutformningar för att optimera din nya Canon-lösning.

  Tjänsten för rådgivning om och utformning av tjänster är utformad för att tillhandahålla följande:
  • Ökad effektivitet i tjänsteåtgärder tack vare optimerad utformning som är anpassad efter affärskraven
  • Förbättrad tjänsteleverans tack vare överenskomna, dokumenterade och integrerade supportprocesser
  • Ett minskat behov av interna resurser tack vare outsourcade tjänster och integrerade supportprocesser, vilket gör att kunden kan fokusera på kärnverksamheten/IT-aktiviteter
  • Snabbare och enklare åtkomst till Canons service och support, även för tredje part
  • Förbättrad leverantörshantering tack vare förbättrad styrning
  • Stärkt kontroll av dokumentsäkerheten
  • Optimerade utskriftskostnader
  • Nöjdare slutanvändare
  • Förbättrad hållbarhet hos utskrifts- och scanningsinfrastrukturen tack vare insynen genom rapportering

Relaterade tjänster

Att kontrollera flera skrivare, särskilt på många olika platser, kan vara en stor utmaning. Vårt utbud av hanterade tjänster hjälper till att leverera optimala prestanda.

Relaterade produkter och tjänster

BEHÖVER DU HJÄLP?

Utforska hur Canon Business Services kan gynna ditt företag