Tjänster

Hanterade enhetstjänster

Ett komplett tjänstepaket som garanterar att enheterna alltid är tillgängliga med minsta möjliga avbrott, har tillräcklig kapacitet och är skyddade mot säkerhetshot.
Begär information
a work professional looking at laptop

Tjänst för utskriftshantering

Hanterar effektivt din MPS-optimeringspolicy, vilket ger dig effektiv kontroll över säkerhet och hållbarhet för utskrift och scanning.

Det ger dig effektiv kontroll över färganvändning, dubbelsidiga utskrifter och utskriftskostnader. Dessutom bidrar det till att säkerställa att utskrift och scanning sker på ett säkert sätt och med hänsyn till påverkan på miljön.

three work professionals talking
Work professionals in a meeting reviewing data on a tablet

Kundrapporteringstjänst

Tillhandahåller rapporter om utskriftsmiljön, från pappersförbrukning till tjänstenivåer, så att du kan förstå dess prestanda och kostnader.

Vår kundrapporteringstjänst tillhandahåller rapporter som visar kontinuerliga framsteg vad gäller utskrifts- och scanningsprestanda. Rapporterna innehåller information om nyckeltal (KPI:er) enligt vad som anges i början av avtalet. Du får en detaljerad vy över:

 • Totalt antal enheter och enhetsanvändning för Canon-enheter och enheter från tredje part, till exempel information om typer av utskriftsjobb (svartvitt, färg, dubbelsidigt osv.)
 • Tjänstenivåer och enheternas prestanda
 • Rapportering om kostnadsställen (endast uF/uFO)
 • Ändringar i kundens utskrifter
 • Miljörapportering
 • Ekonomisk rapportering

Teknikchef

Outsourca den dagliga teknikhanteringen till oss för att frigöra din IT-personal och få en bättre användarupplevelse.

I vår erfarenhet av att leverera och underhålla stora internationella MPS-avtal har teknikchefen ofta nyckelrollen, men en sådan saknas ofta. Vi anser att det är ett misstag. Som en del av det här tjänsteerbjudandet tillhandahåller vi en särskild teknikchef som är specialiserad på företagsmiljö och Canons aktuella/framtida tekniska portfölj.

Rollen bidrar till att säkerställa att de tekniska komponenterna som stöder MPS-tjänsterna:

 • Är utformade för att uppfylla kundens krav och policyer, enligt definitionen i relevanta dokument.
 • Implementeras enligt dokumenten för den överenskomna projektplanen och utformningen.
 • Tillhandahåller användbarhet, garanti och säkerhet.
 • Ständigt övervakas, uppdateras och förbättras med innovation.

UWV Case Study
en bild av en yrkesverksam som arbetar på en bärbar dator

Tjänster för hantering av flera leverantörer

En centralt hanterad lösning som möjliggör en enda kontaktpunkt för alla utskriftsleverantörsaktiviteter.

Med våra tjänster för hantering av flera leverantörer kan du konsolidera alla dina utskriftsleverantörsaktiviteter till en enda kontaktpunkt. Det är en komplett, heltäckande tjänst för hantering av flera leverantörer som omfattar:

 • Tjänster för förebyggande enhetshantering
 • Övervakning och påfyllning av förbrukningsartiklar
 • Varning vid fel
 • Haveri-/åtgärdsunderhåll av utrustning som inte kommer från Canon
 • Företagsrapportering

Hantering av affärsrelationer

En särskild resurs för hantering av utskrifts- och scanningsinfrastrukturen, bestående av en enhetsansvarig.

Den här tjänsten tillhandahåller en enda kontaktpunkt för alla frågor gällande enhetshantering samt incidenteskalering. Detta omfattar rapportering om enhetshantering för att du ska få ut mesta möjliga av din utskriftslösning, i enlighet med din MPS-optimeringspolicy.

 • Enhetsansvarig (FM) – en särskild skrivbordsbaserad resurs som är en enda kontaktpunkt (SPoC) för alla frågor om enhetshantering och som hanterar eskalering

en bild av en man som arbetar på sin bärbara dator

Relaterade tjänster

Att kontrollera flera skrivare, särskilt på många olika platser, kan vara en stor utmaning. Vårt utbud av hanterade tjänster hjälper till att leverera optimal prestanda.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Utforska hur Canon Business Services kan gynna ditt företag