Tjänster

Hanterade tjänsteåtgärder

Hantera dagliga utskrifts- och scanningsaktiviteter med våra tjänster för enhetsåtgärder på plats, för att maximera tillgängligheten för dina enheter.
Begär information
Canon Camera

Enhetsunderhåll på plats

Minimera driftstopp och maximera arbetsflödets produktivitet med en särskild tekniker på plats.

Canons tjänst för enhetsunderhåll på plats erbjuder en eller flera tekniker som heltidsekvivalenter för en utökad behovsstyrd tjänst och löpande användarutbildning inom din egen miljö.

Genom att öka enhetens drifttid och svara snabbare får du den support du behöver för att optimera dina enheter och bidra till att minska driftstopp. Med fler tillgängliga enheter skapar det här en möjlighet till högre produktivitet samtidigt som slutanvändarna blir nöjdare.

Hallitut on site -palvelut
Canon Camera

Enhetsdrift på plats

Tillhandahåller en heltidsresurs på plats för att ta hand om enhetsdriften, från byte av förbrukningsartiklar till att åtgärda problem, vilket frigör dina interna team.

När det gäller skrivaråtgärder vill du ha maximal effektivitet. Men interna team lägger tid på att byta ut toner och papper, hantera avfall och försöka åtgärda problem på plats. Det innebär att de inte optimerar enheternas drifttid. Canons tjänst för åtgärder för enheter på plats tillhandahåller resurser på plats för att ta hand om dessa aktiviteter.

Enterprise Service Desk

Känn dig trygg med en enda kontaktpunkt för programsupport och fjärrövervakning av händelser.

Räkna med en enda, centraliserad plats för tjänstekommunikation. Enterprise Service Desk (ESD) och en enda kontaktpunkt (SPoC) ger serviceavdelningen en komplett bild av varje ärende och ett smidigare arbetsflöde. Få en smidigare upplevelse när du bara vill lösa ett problem. Med många av automatiseringsfunktionerna i Canons integrering och portalåtkomst kan jobb prioriteras och lösas mer effektivt.

Canon Camera
en bild av en kvinna som tittar på sin telefon

Hantering av affärsrelationer

En särskild resurs för hantering av din utskriftsinfrastruktur, bestående av en klienttjänsthanterare

Den här tjänsten tillhandahåller en enda kontaktpunkt för alla frågor gällande enhetshantering samt incidenteskalering. Detta omfattar rapportering om enhetshantering för att du ska få ut mesta möjliga av din utskriftslösning, i enlighet med din MPS-optimeringspolicy.

  • Client Service Manager (CSM) – en särskild resurs på plats som är en enda kontaktpunkt (SPOC) för alla tjänstefrågor, vilket ger eskaleringshantering och en förbättrad nivå av tjänstehantering genom att säkerställa att överenskomna servicenivåavtal och nyckeltal övervakas och uppfylls, däribland hantering av större incidenter och eskalering av problem.

Relaterade tjänster

Att kontrollera flera skrivare, särskilt på många olika platser, kan vara en stor utmaning. Vårt utbud av hanterade tjänster hjälper till att leverera optimal prestanda.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Utforska hur Canon Business Services kan gynna ditt företag