PROGRAMVARA OCH PLUG-IN

Programvara och plug-in för EOS VR-SYSTEMET

Upptäck hur du skapar uppslukande tredimensionellt innehåll med en kompatibel EOS-kamera i fullformat och RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE-objektivet, samtidigt som du anammar ett enklare och effektivare arbetsflöde med EOS VR-SYSTEMET.
EOS VR Utility

Programvara och plug-in för EOS VR-SYSTEMET

EOS VR Utility

Det som tidigare var en komplex process för anpassning, synkronisering och sammanfogning med flera kamera-/filsystem har nu blivit oändligt mycket enklare tack vare Canons EOS VR Utility1. Det gör konvertering av stereoskopiska filmer och stillbilder för redigering och uppspelning till en mycket effektivare process.
EOS VR Utility

Ekvirektangulär konvertering

För att 180° VR-filmer eller -stillbilder ska kunna upplevas korrekt via ett VR-headset måste ordningen på bilderna för vänster och höger öga växlas och de två runda fisheye-bilderna måste konverteras ekvirektangulärt. Den här ekvirektangulära konverteringen kräver Canons EOS VR Utility och ”separerar” effektivt de två runda fisheye-bilderna till två ”fyrkantiga” bilder sida vid sida (ett standardformat för 180° VR-bildfiler), redo att visas på ett VR-headset eller redigeras i ett kompatibelt program eller NLE-system. En kryssruta i EOS VR Utility gör det möjligt för användare att växla mellan konverterade och icke-konverterade vyer.

Grundläggande redigering

Förhandsgranska och spela upp videofilen samtidigt som du markerar de in- och utpunkter du vill exportera.

EOS VR Utility
EOS VR Utility

Flera exportalternativ

Videofiler kan exporteras till olika upplösningar och professionella kodekar, bland annat DPX- och ProRes-filer, redo för redigering och klassificering i ett kompatibelt NLE-program, t.ex. Adobe Premiere Pro. Stillbilder exporteras som JPEG-filer.

EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro

Med det nya EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro1 kan innehållsskapare konvertera och redigera innehåll direkt från NLE-programmet och utföra specialuppgifter som klassificering och redigering.
EOS VR-plug-in Adobe Premiere Pro

Varför Premiere Pro?

Adobe Premiere Pro är det branschledande programmet för att skapa avancerat och uppslukande VR-innehåll. Med Canons EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro kan du automatiskt utföra den ekvirektangulära konverteringen och smidigt importera dina Canon VR-filer i ett enda steg. De konverterade filerna kan sedan enkelt läggas till i din tidslinje och redigeras och klassificeras som vanligt, redo för slutlig export och distribution.

Prenumerera och få ännu mer

Alla användare kan ta del av en kostnadsfri provperiod och konvertera stillbilder och filmer som är kortare än två minuter. Om du vill exportera filmer som är två minuter eller längre med EOS VR Utility, eller importera med EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro, krävs dock en avgiftsbelagd prenumeration. Genom att prenumerera på EOS VR Utility och EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro kan du låsa upp de mer avancerade och professionella funktionerna i programmen, till exempel

  • Konvertering av filmklipp som är längre än två minuter
  • Export av DPX/ProRes-filmer av hög kvalitet

EOS VR Utility

Relaterade produkter

  1. EOS VR Utility och EOS VR-plug-in för Adobe Premiere Pro krävs för att utföra den ekvirektangulära växlingen med lagrade 180° VR-bilder från en kompatibel Canon-kamera. En avgiftsbelagd prenumeration kan krävas för att få åtkomst till alla mer avancerade funktioner och exportkodekar.
  2. Kan kräva den senaste uppdateringen av firmware för VR-kompatibilitet

    OBS! DEN HÄR VR-SYSTEMPROGRAMVARAN KAN SKILJA SIG FRÅN DEN KOMMERSIELLA PRODUKTEN.