Banner

Canons återvinningsprogram för kassetter

Visste du att Canon år 1990 var det första företaget att lansera ett återvinningsprogram för tonerkassetter?

Canons återvinningsprogram för kassetter

Canons återvinningsprogram för tonerkassetter ger dig ett kostnadsfritt, enkelt och miljömedvetet sätt att återvinna dina tomma Canon-tonerkassetter.

Visste du att Canon har haft ett återvinningsprogram för kassetter sedan 1990?

Canon har förbundit sig att inte skicka avfall till soptippen. Varje element i varje returnerad tonerkassett återanvänds eller återvinns – vare sig det är som en komponent i en ny tonerkassett, som ett basmaterial i andra branscher eller som ersättning för fossila bränslen. Ingen del av tonerkassetterna skickas till soptippen.

Mer information om Canons globala återvinningsprogram finns här:

Återvinn kassetter

Vi tillhandahåller kostnadsfri återvinning av Canons egna service- och bläckkassetter. Klicka på relevant ikon nedan och fyll i ”Returformuläret” för att beställa dina kostnadsfria returetiketter, lådor eller kuvert.

Hur återvinns kassetter?

När tonerkassetter tas emot på Canons återvinningsplats, sorteras de enligt modell innan de tas isär.

I detta skede kommer återanvändbara delar, såsom laddningsvalsen, hylsan och den magnetiska rullen att rengöras och återvinnas. Efter rengöringen genomgår de en rigorös kontrollprocess som efterlever samma stränga kvalitetsnormer som tillämpas för nya artiklar.

Tonerkassetter som innehåller återvunna delar är av samma kvalitet som de som är helt nya. Tack vare Canons stränga kvalitetsstandarder, är det omöjligt att se skillnaden mellan en tonerkassett som har återanvända delar och en som inte har det.

Vissa delar är inte lämpliga för återanvändning i produktionen. Istället återvinns de eller så återställs energin, vilket ser till så att inget avfall hamnar på soptippen.

Historien bakom återvinning av kassetter

1982-1992

25 Years 82-92

1982-1992: Världens första återvinningsprogram

Under 1982 lanserar Canon världens första kopiatorer för personligt bruk med ett allt-i-ett-kassettsystem. Åtta år senare, under 1990, lanseras Canons återvinningsprogram för tonerkassetter i USA, Japan och Tyskland. Under 1992 påbörjar Canon återvinning av plast i ett slutet kretslopp och vinner förstapriset på Global Environmental Awards.

1997-2002

25Years

1997-2002: Tillväxt av återvinningsprogram

Under 1997 påbörjar Canon återvinning av kassetter vid Canon Bretagne i Frankrike och 2 år senare, under 1999, lanseras återvinningsprogrammet i ytterligare tre europeiska länder. Under 2002 Canon utökas programmet till att omfatta 10 länder i Europa.

2003-2009

25Years

2003-2009: Utökade alternativ för patronretur

Under 2003 uppnår Canon ”inget avfall till soptippen” för återvinning av tonerkassett. Under 2008 utökas återvinningsprogrammet till 12 länder, och en webbaserad process för kassettretur lanseras. Under samma år når insamlingen av kassetter 200 000 ton. Följande år, under 2009, lanserar Finland och Sverige bulkåtervinning av kassetter.

2011-2013

25Years

2011-2013: Antalet returnerade patroner når 300 000 ton

Under 2011 stiger antalet europeiska länder där Canon erbjuder ett återvinningsprogram för tonerkassetter till 18. Nästa år, under 2012, når den globala insamlingen av tonerkassetter 300 000 ton. Under introducerar 2013 Canon Bretagne en helt ny process för materialåtervinning.

2015

25Years

2015: Canon firar återvinningsprogrammets 25-årsdag.

Fakta och siffror

Facts-icons

Mellan 1990 och 2018 har Canon samlat in och återvunnit mer än 408,000 ton av tonerkassetter globalt. Under samma period har Canon också sparat in mer än 601,000 ton i koldioxidutsläpp, vilket är en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna.

Genom att återvinna, återanvända och återvinna delar av använda tonerkassetter, har Canon lyckats minska beroendet av nya råvaror med mer än 285,000 ton mellan 1990 och 2018.

Facts-icons

Utmärkelser

Green-Logo

Green Apple Award 2015

Internationella Green Apple Environment Awards är en årligt återkommande kampanj för att identifiera, belöna och främja de bästa lösningarna inom miljöskydd över hela världen. Canons återvinningsprogram för tonerkassetter valdes bland fler än 500 tävlande och fick priset Gold Award for Environmental Best Practice, det vill säga för de mest miljövänliga arbetsmetoderna.

The Circulars 2016 - People’s Choice Award

The Circulars är ett årligt belöningsprogram och initiativ från unga globala ledare på Världsekonomiskt forum, forumet som siktar på att uppmärksamma organisationer från hela världen som har gjort anmärkningsvärda bidrag till den cirkulära ekonomins principer. Canons återvinningsprogram för tonerkassetter var kvar i slutomgången för den här prestigefyllda utnämningen som utses av en framstående domarpanel, och sedan utsåg allmänheten oss till vinnare genom att rösta för Canon.

people's-choice