Canon’s Sustainability Approach

Hållbarhetsstrategi

Vår strategi är att skapa en bättre framtid tillsammans med våra kunder och samtidigt hjälpa dem att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål.

Vår strategi

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vilka områden vi prioriterar.

Ladda ned PDF

compass-and-map-in-hand-of-person

Vårt arbete

Läs mer om våra hållbarhetsmål till 2020.
För fjärde året i rad har Canon tilldelats guld i EcoVadis årliga internationella rankning.

Hållbarhetsarbete

race-track

Våra kunder

Vår ambition är att vara en ansvarsfull partner och ge våra kunder sociala och miljömässiga fördelar, både nu och i framtiden. Läs mer om hur vi gör det.

Ladda ned PDF

Key-Solution-2_570x652

Canon globalt

Det lokala hållbarhetsarbetet i Sverige beskrivs i vår hållbarhetsrapport för Canon Svenska och våra dotterbolag. Vårt hållbarhetsarbete är globalt och de lokala initiativen bidrar till Canons globala förhållningssätt till hållbarhet. Nedan finns information om vår globala strategi och Canons senaste globala hållbarhetsrapport.

Visa strategi

Hållbarhetsrapport

Global hållbarhetsrapport

canon-global

Efterlevnad och policy

Vår hållbarhetsstrategi bygger på tillhandahållandet av det som utgör grunden i arbetet, vilket omfattar alla områden av relevant efterlevnad och certifiering. Vi har även utvecklat policyer för att säkerställa fortlöpande förbättring av vår hantering av social påverkan och miljöpåverkan:

Ladda ned