Canon tar emot utmärkelsen People’s Choice Award på The Circulars 2016

Canon, marknadsledare inom digital bild, har på The Circulars fått den prestigefyllda utmärkelsen People’s Choice Award för sitt återvinningsprogram för servicekassetter.

Från vänster: David Bateson, Senior Vice President för Legal, IP and Sustainability på Canon Europe, tar emot The Circulars trofé som utdelas av Andy Wales, Corporate Affairs Director, SAB Miller

Canon var det första företaget som lanserade ett globalt återvinningsprogram för servicekassetter– detta finns nu i 24 länder världen över. Sedan programmet lanserades 1990 har Canon globalt återvunnit över 344 000 ton kassetter – något som minskat koldioxidutsläppet med 502 000 ton.

The Circulars är ett årligen återkommande program och initiativ från Young Global Leaders of the World Economic Forum i samarbete med det multinationella företaget Accenture. Priset ges till enskilda personer och organisationer inom handel och civilsamhälle runt om i världen, som på ett framstående sätt har bidragit till principer för kretsloppsekonomi – där tillväxt inte är beroende av användningen av knappa naturresurser.

Ceremonin ägde rum den 19 januari 2016 i Davos i Schweiz. Canon röstades fram av allmänheten som en organisation som uppvisar ledarförmåga när det gäller kretsloppsekonomi via innovativa återvinningssystem för kassetter.

– Vi är mycket glada över att vårt återvinningsprogram har fått erkännande genom den här respekterade utmärkelsen och att Canons kretsloppsmetod levererar både mervärde och utveckling, säger David Bateson. Vi känner oss verkligen hedrade över att allmänheten valde oss till People’s Choice Award och vi tackar också våra kunder för att de har stöttat programmet via sitt eget engagemang för återvinning.

2015 firade Canon 25-årsjubileum för återvinningsprogrammet, vars avsikt är att minimera användningen av naturresurserna – och ändå kunna bemöta kundernas krav på högkvalitativa utskrifter. Förra året startade Canon dessutom en ny återvinningsfabrik i Japan, vilket har hjälpt till att förbättra sorteringsmöjligheterna och som har resulterat i 50 procent större bearbetningskapacitet.

Programmet är kostnadsfritt för kunderna. Kunden får information om hur de ska återvinna sina kassetter genom att besöka Canons recycling website. För bästa utskriftsresultat rekommenderar Canon alltid sina egna servicekassetter. Mer information om Canons återvinningsprogram finns på 25th anniversary recycling website. Programmet utgör bara en del av Canons hållbarhetsarbete, mer information om vårt hållbarhetsarbete finner du här http://www.canon.se/about_us/sustainability/

Mer information om dessa utmärkelser finns på https://thecirculars.org/